ورود به سایت

کارگاه تخصصی آموزشی دروغ شناسی با استفاده از ریزحالات چهره و زبان صورت- انجمن علمی روانشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۴ - 16:00 | 
انجمن علمی روان‌شناسی
عنوان فعالیت: کارگاه تخصصی آموزشی دروغ‌شناسی با استفاده از ریزحالات چهره و زبان صورت
نوع فعالیت: فعالیت آموزشی
سطح برگزاری: استانی
مدرس:  آقای سینا شریف‌زاده
محل برگزاری: آمفی‌تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسئول برگزاری: آقای علی جباری
همکاران اجرایی: علی جباری، نسترن محمدی، محمدصادق خاکپور، فاطمه ابراهیمی، محمدعلی وزیری

زمان برگزاری: ۹۸/۲/۴
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۳ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
- تعاریف و حالات زبان بدن
-  بیان آموزه‌های دروغ‌شناسی با استفاده از ریزحالات چهره و زبان بدن


***

***


CAPTCHA