جشنواره 10×10 به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ا

بر اساس بند 6 صورتجلسه مورخ 25/08/1395 هیأت رییسه محترم دانشگاه مبنی بر برگزاری جشنواره 10×10 به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی از 100 نفر از اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان در قالب 10 طرح به شرح زیر در روز چهارشنبه مورخ 20/11/1395 مصادف با ایام ا... دهه مبارک فجر تجلیل به عمل می آید.
از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه دعوت می شود برای شرکت در طرح های شماره 2 و 10 فرم های پیوستی شماره 1 و3 را تکمیل نموده و تا تاریخ 15/10/1395 به معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خود تحویل نمایند تا مراحل بعدی انجام شود.
از دانشجویان محترم دعوت میشود برای شرکت در طرح شماره 9  فرم پیوستی شماره 2  را تکمیل نموده و تا تاریخ 15/10/1395 به معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خود تحویل نمایند تا مراحل بعدی انجام شود.

دریافت فرم شماره 1 (فرم شرکت در بند شماره 2 طرح 10 در 10)ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

دریافت فرم شماره 2 (فرم شرکت در بند شماره 9 طرح 10 در 10)ویژه کلیه دانشجویان دانشگاه

دریافت فرم شماره 3(فرم درخواست شرکت در بند شماره 10 طرح 10 در 10)ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

دریافت آئین نامه انتخاب برگزیدگان جشنواره طرح 10 در 10 سال 95