ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/7/26 - 15:11 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) آغاز می‌شود. لذا دانشجویان متقاضی می‌توانند طبق توضیحات جدول زیر نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.
جدول نوع وام، مبالغ و زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی
ردیف نوع وام مبالغ وام (میلیون تومان) تاریخ شروع ثبت درخواست وام تاریخ پایان ثبت درخواست وام
۱ وام ودیعه مسکن متأهلی
-    دانشجو می‌بایست متأهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره‌نامه (دارای کد رهگیری) باشد.
-    به آخرین نیم‌سال تحصیلی در سنوات مجاز، وام ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.
-    در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می‌تواند از وام ودیعه مسکن بهره‌مند شود.
۵۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲ وام ضروری
-    ازدواج (دانشجوی مجردی که در طول تحصیلی برای اوّلین بار ازدواج می‌کند).
-    تولّد فرزند دانشجوی متأهل (به ازای هر فرزند)
-    توجه: حداکثر دو نوع وام ضروری از شش نوع وام ضروری زیر در هر مقطع تحصیلی قابل درخواست است.
-    خرید لوازم کمک آموزشی (شامل لپ‌تاب، موبایل، قلم نوری و ...).
-    دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات (جرحی).
-    دانشجو و یا یکی از اعضاء تحت تکفل وی که مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه باشد.
-    دانشجویان توان‌خواه.
-    حوادث و بلایای طبیعی (دانشجویان حادثه دیده از بلایای طبیعی).
-    فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو.
۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳ وام تحصیلی
-    مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل حداکثر تا دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد می‌باشد. در صورتی که زوجین، هر دانشجو بوده و واجد شرایط باشند، به هر دو، وام تحصیلی متأهلی تعلّق می‌گیرد.
کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۳
کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته: ۵
دکتری تخصصی ناپیوسته: ۷
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۴ وام شهریه
-    وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی در پرونده دانشجو ثبت می‌گردد.
-    کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۳
-    کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته: ۵
-    دکتری تخصصی ناپیوسته: ۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
نکات مهم:
-    پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام و تشکیل پرونده (لینک راهنما) در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) می‌باشد. لذا، تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) یا ایجاد مقطع تحصیلی جدید (دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌اند) و ثبت درخواست نوع وام در سامانۀ مذکور اقدام نمایند.
-    ارائه و ثبت اطلاعات سند تعهد محضری دانشجویی و ضامنین (دارای شماره شناسۀ مخصوص صندوق رفاه دانشجویان و رمز تصدیق که متن آن در تمامی دفاتر ثبت اسناد موجود است) توسط دانشجویان ورودی جدید و دانشجویانی که در نیم‌سال تحصیلی جاری برای اوّلین بار تقاضای دریافت وام‌های صندوق را دارند، الزامی است.

 -    ثبت شماره حساب و شماره شباء بانک تجارت در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان به‌نام خود دانشجو، الزامی است.
-    پرداخت وام مازاد شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) مطابق سنوات گذسته در اولویت پرداخت وام می‌باشد. لذا، ثبت تقاضای این وام در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان (refah.swf.ir) توسط دانشجوی تحت پوشش، الزامی است. ثبت‌نام همزمان وام مازاد شهریه و وام شهریه برای دانشجویان تحت پوشش امکان‌پذیر نمی‌باشد. با توجه به اینکه بررسی و صحت‌سنجی تحت پوشش بودن این دشته از دانشجویان براساس اطلاعات اخذ شده از نهادهای مذکور می‌باشد، برای تأیید وام مازاد شهریه دانشجویان، اخذ مدارک و مستندات از دانشجو ضرورتی ندارد.
-    برای دریافت وام، تحویل اصل مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانۀ یکپارچۀ صندوق رفاه دانشجویان، به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده، الزامی است.
-    طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود.
-    پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل، در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، امکان‌پذیر است.
-    به دانشجویانی که بعد از تاریخ‌های اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
-    تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.

شماره تماس‌ها:
-    کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: خانم اسلامیان (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۷۸)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم زارع‌حقیقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضائی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۳)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای خدایی (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رییس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
 


CAPTCHA