اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون و استاد محور دوره دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 - 14:38 | 
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون و استاد محور دوره دکتری  (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی
ردیف تقاضی نام نام خانوادگی رشته تحصیلی نوع پذیرش رشته محل انتخابی
۱ ۳۵ نادر حیدری رضی اباد تحقیقات اموزشی عادی ۱۸۳۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت اموزشی/مدیریت اموزشی *-/روزانه
۲ ۲۷ حامد خیرالهی میدانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی -مدیریت ورزشی عادی ۱۳۷۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -مدیریت ورزشی/مدیریت ورزشی *-/روزانه
۳ ۱۱۱۳ شلاله قهری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری عادی ۱۱۲۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وامایش سرزمین/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *-/روزانه
۴ ۲۸ علی سلمانی قورتلو روانشناسی بالینی عادی ۱۹۳۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۵ ۱۱۱۷ محمد باهر طالاری روانشناسی عمومی استاد محور ۱۹۳۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۶ ۱۳۹۳ ندا فرازی زیست شناسی سلولی ومولکولی استاد محور ۲۹۵۴ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/زیست شناسی سلولی ومولکولی *-/روزانه
۷ ۲۳ زهرا شهبازی شرفه ژئومورفولوژی عادی ۱۱۶۹ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/ژئومورفولوژی/ژئومورفولوژی *-/روزانه
۸ ۲۲ علیرضا سعیدی ستا سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی عادی ۱۱۸۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/اب وهواشناسی/اب وهواشناسی *-/روزانه
۹ ۲۶ زهرا محمدزاده علوم وتکنولوژی بذر عادی ۵۲۰۴ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی ومنابع طبیعی/اگروتکنولوژی/اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی/روزانه
۱۰ ۱۲۸ حامد ابراهیم پور فیزیولوژی ورزشی -فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض عادی ۱۴۱۲ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی *-/روزانه
۱۱ ۱۳۰ ابراهیم پیری جناقرد فیزیولوژی ورزشی -فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض عادی ۱۴۷۱ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -بیومکانیک ورزشی/بیومکانیک ورزشی *-/روزانه
۱۲ ۲۴ میرامیر فروزان مدیریت بازرگانی -بازاریابی عادی ۲۲۳۱ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی وراهبردی/مدیریت بازرگانی *مدیریت بازاریابی/روزانه
۱۳ ۷۹۳ فاطمه جمشیددوست میانرودی مشاوره -مشاوره توانبخشی استاد محور ۱۹۳۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۱۴ ۲۰۰ ناصر عباسی مشاوره -مشاوره خانواده عادی ۱۹۰۵ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره *-/روزانه
۱۵ ۸۸۹ محمدرضا نوروزی همایون مشاوره -مشاوره مدرسه استاد محور ۱۹۰۵ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مشاوره/مشاوره *-/روزانه
۱۶ ۵ نوید احدی جمایران مهندسی شیمی -طراحی فرایند عادی ۴۶۵۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/مهندسی شیمی *-/روزانه
۱۷ ۴ امیر لامعی جوان مهندسی عمران -سازه عادی ۳۸۱۸ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -سازه/مهندسی عمران *سازه/روزانه
۱۸ ۱۰۲۵ فرشته رییسی ساداتی مهندسی فضای سبز عادی ۴۸۲۲ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی ومنابع طبیعی/علوم ومهندسی باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی *اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی/روزانه
۱۹ ۱۱۱۵ فایزه بهادری مهندسی معماری استاد محور ۱۱۲۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وامایش سرزمین/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری *-/روزانه


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2996 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر