ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه برای دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/6/5 - 15:10 | 
دانشجویان گرامی، با سلام و دعای خیر؛ ضمن تبریک قبولی در آزمون، شروع سال‌تحصیلی جدید و آرزوی سلامتی و موفقیّت، لطفاً برای استفاده از خوابگاه بر اساس راهنمای زیر نسبت به ثبت درخواست خوابگاه اقدام نمایید.

۱-  راهنمای ثبت درخواست خوابگاه برای دانشجویان دورۀ روزانه و شبانه مقطع دکتری ورودی جدید ۱۴۰۱
۲- راهنمای ثبت درخواست خوابگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی جدید ۱۴۰۱
۳- راهنمای ثبت درخواست خوابگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی جدید ۱۴۰۱
 


CAPTCHA