ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های ضروری و ویژه دکتری دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 - 16:02 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، ثبت‌نام وام‌های ضروری و ویژه دکتری دانشجویی در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس (bp.swf.ir) آغاز شده است. دانشجویان می‌توانند طبق جدول ذیل نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.
 
جدول نوع، مبلغ و زمان‌بندی اعطای وام‌های ضروری و ویژه دکتری دانشجویی
ردیف نوع وام مبلغ وام (به ریال) شروع زمان ثبت درخواست پایان زمان ثبت درخواست
۱ وام ضروری
- رویدادهای موارد خاص:
 • تولد فرزند دانشجوی متأهل: ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
 • فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو: ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
 • دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات: تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
 • دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه: تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
 • بیماری خاص و پرهزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو: تا ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
 • سایر موارد به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان: تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
- دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر: ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
- رویداد حوادث و بلایای طبیعی: ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
- دانشجویان قهرمان ورزشی: ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
- دانشجویان توان‌خواه: ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
- رویداد ازدواج: ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
۲ وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع صندوق رفاه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ماهیانه (هر شش ماه یک‌بار پرداخت می‌شود) ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
۳ وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع بانک ۷.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ماهیانه (هر شش ماه یک‌بار پرداخت می‌شود) ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
توجه:
پرداخت سایر انواع وام‌ها (تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن) که از ابتدای نیم‌سال جاری آغاز شده است، مطابق زمان‌بندی اعلامی کماکان تا تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۱ ادامه دارد.
نکات مهم:
 • -  با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام اوّلیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) است. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) (راهنمای گام به گام تصویری تشکیل پرونده) یا ایجاد مقطع تحصیلی جدید (دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌اند) و ثبت درخواست نوع وام در پورتال مذکور اقدام نمایند.
 • -   برای دریافت وام ضروری بسته به نوع وام، ارائۀ مدارک مربوطه لازم است.
 • -   دانشجویان عزیز برای ارسال تصویر مدارک مربوط به وام درخواستی خود، بعد از هماهنگی تلفنی با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) (منوی پیشخوان خدمت، زیرمنوی درخواست‌های دانشجویی (آموزشی-دانشجویی)) (راهنمای گام به گام تصویری)، از طریق ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، اقدام نموده و اصل مدارک را از طریق پست ارسال نمایند.
 • -  طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود. لذا دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی معرفی‌نامه ارائه نمایند.
 • -   به دانشجویانی که بعد از تاریخ اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
 • -   تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
شماره تماس‌ها:
کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴).
 رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).


CAPTCHA