انتخاب دکتر آرش عبدالملکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فناوری‌های نوین

 | تاریخ ارسال: 1400/10/1 - 10:46 | 
 دکتر آرش عبدالملکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۰ انتخاب شدند. ضمن تبریک این موفقیت خدمت آقای دکتر عبدالملکی، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم.
 


CAPTCHA