افزایش تعداد رشته‌های تحصیلی و آغاز دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده فناوری های نوین

 | تاریخ ارسال: 1400/6/7 - 14:15 | 
رئیس دانشکده فناوری های نوین بیان کرد: با اخذ مجوز برگزاری رشته های بیوانفورماتیک، نانوفیزیک و مهندسی انرژی در دانشکده فناوری‌های نوین نمین از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین با موافقت دانشگاه با برگزاری رشته مکاترونیک در دانشکده فناوری های نوین، از مهرماه سال ۱۴۰۰ دانشکده فناوری‌های نوین نمین با سه رشته تحصیلی علوم مهندسی، اپتیک و لیزر و مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی و همچنین سه رشته تحصیلی مهندسی مکاترونیک، نانوفیزیک و بیوانفورماتیک در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خواهد کرد.


CAPTCHA