ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین بار متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی هستند

 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 - 09:35 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانی که برای اوّلین بار متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی هستند، می‌رساند، آیین‌نامۀ پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی (شامل شرایط وام گیرنده، انواع وام‌ها و نحوۀ پرداخت آنها، نحوۀ بازپرداخت وام‌ها، شرایط ضمانت وام‌های دانشجویی و سند تعدنامۀ دانشجویی) در سایت دانشگاه، بخش معاونت دانشجویی، میز خدمات معاونت دانشجویی، میز خدمات مدیریت دانشجویی، دانلود فرم وام‌ها بارگذاری شده است.
 
ادارۀ رفاه دانشجویی


CAPTCHA