ورود به سایت

گزارش و راهنمای رصد خورشیدگرفتگی در اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1399/4/2 - 11:39 | 
امروز ۱ تیرماه ۱۳۹۹ شاهد خورشیدگرفتگی (کسوف) جزئی در ایران بودیم و به عبارتی آخرین کسوف قرن با تقویم شمسی محسوب می شود. از آنجا که محل عبور این گرفت از غرب آفریقا به سمت شرق آسیا بود، شاهد گرفت هایی در درصدهای متفاوت در ایران بودیم. در استان اردبیل نیز گرفت به ۳۷ % می رسید. بهترین مکان در ایران برای مشاهده این پدیده ی زیبا جنوب استان سیستان وبلوچستان به ویژه شهر چابهار و روستای پسابندر بود.
در اردبیل زمان شروع گرفت ۹:۱۰:۲۷ و زمان اوج گرفت ۱۰:۱۶:۴۹ و پایان گرفت ۱۱:۳۰:۴۴ بود. در همین راستا دانشگاه محقق اردبیلی نیز با همکاری انجمن نجوم دانشگاه اقدام به نصب تلسکوپ های مجهز به فیلترخورشید در محوطه دانشکده علوم کرد تا دانجشویان و کارکنان دانشگاه بتوانند کسوف را رصد کنند.
از این برنامه حتی در دوران کرونا نیز استقبال کم نظیری شد و حاضران هیجان ویژه ای برای تماشای کسوف داشتند. نکته جالب توجه این بود که خود شرکت کنندگان همواره در کل زمان رصد فاصله ی اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده بودند.
درآخر اشاره کنیم که خورشیدگرفتگی بعدی در ۳ آبان ۱۴۰۱ به صورت جزئی ولی خورشید گرفتگی کامل در ۱۳ سال بعد یعنی در ۳۰ اسفند ۱۴۱۲ رخ خواهد داد.
گزارش: سالار عباسوند

CAPTCHA