لینک ورود به سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 - 11:41 | 

 

 
نام دانشکده لینک ورود به کلاس آموزش مجازی آنلاین پشتیبان دانشکده فنی معاون آموزشی دانشکده
نام همکار شماره تماس
گروه معارف اسلامی و دروس عمومی و مهارتی (فارسی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و دانش خانواده) گروه معارف اسلامی  دروس‌عمومی و مهارتی  آقای پیمان گنجی تلفن ۳۱۵۰۵۲۳۵
موبایل ۰۹۱۴۸۳۹۱۱۲۵
 
دانشکده علوم پایه گروه شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی آقای لطیف احمدی‌نژاد تلفن ۳۱۵۰۵۲۰۷ موبایل ۰۹۱۴۶۸۴۱۱۸۴ دکتر برهانیان  موبایل‌۰۹۱۴۱۰۴۳۷۰۰
گروه فیزیک، آمار، علوم کامپیوتر و ریاضیات و کاربردها آقای یوسف بهرو تلفن ۳۱۵۰۵۹۴۵ موبایل ۰۹۳۶۹۴۰۷۰۹۸
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده علوم انسانی آقای مهدی قاسمی

آقای بهمن قره‌خانی
تلفن ۳۱۵۰۵۵۳۵
موبایل۰۹۱۴۹۵۶۷۳۸۵
دکتر محسنی  موبایل‌۰۹۱۴۵۳۸۸۰۱۸
تلفن ۳۵۱۰۵۵۳۷
موبایل۰۹۱۴۳۵۸۵۳۹۳
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی خانم بهروزی
 
تلفن ۳۱۵۰۵۶۱۹
 موبایل۰۹۱۴۶۷۱۱۶۱۶
دکتر صدری
موبایل۰۹۱۴۴۸۱۸۰۲۲
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه خاک شناسی، آب، منابع طبیعی، گیاه پزشکی ، علوم و صنایع‌غذایی آقای علیرضا قلی‌پور 

  

آقای طاهر سرداری
تلفن ۳۱۵۰۵۱۷۳
موبایل ۰۹۱۴۸۵۹۸۶۱۱
دکتر عزیزی موبایل‌۰۹۱۸۸۳۷۱۳۰۸
گروه زراعت،بیوسیستم،علوم دامی ، باغبانی و فضای سبز تلفن ۳۱۵۰۵۱۶۴
 موبایل۰۹۱۴۹۵۱۶۱۱۵
دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عمران، مهندسی مواد، شیمی و معماری آقای  محسن حسینی تبار

آقای  شاهین ایزدی
 
تلفن ۳۱۵۰۵۷۹۰
موبایل ۰۹۱۴۴۵۶۲۱۰۷
دکتر نوشیار موبایل‌۰۹۱۴۴۵۲۳۲۳۹
گروه مهندسی برق و کامپیوتر و الکترونیک، مکانیک و معدن
تلفن ۳۱۵۰۵۷۸۹
موبایل ۰۹۱۴۴۵۶۲۰۲۸
دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی  آقای جبرائیل نهاری تلفن ۳۱۵۰۵۹۸۰
موبایل ۰۹۱۴۹۶۷۱۷۹۶
دکتر اسفندیاری
موبایل
دانشکده کشاورزی مشگین شهر دانشکده کشاورزی مشگین شهر خانم  میرزاده تلفن ۳۲۵۴۵۶۲۴ دکتر شاهی قره‌لر موبایل‌۰۹۱۲۶۷۱۱۷۵۸
دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان آقای بهبود برزگر

آقای جبرئیل عشایری
تلفن ۳۲۷۱۵۴۰۸
موبایل ۹۱۴۴۵۶۹۶۲۸
دکتر واحدی موبایل‌۰۹۱۴۴۳۲۲۳۵۵
تلفن                      
 موبایل۰۹۱۴۳۵۴۷۱۷۴
پردیس دانشگاهی سبلان نمین پردیس دانشگاهی سبلان نمین خانم قدیری تلفن ۳۲۳۲۳۶۲۲ دکتر صفوی موبایل‌۰۹۱۴۱۵۳۷۷۵۴

 

 


CAPTCHA