ورود به سایت

فرآیند تسویه حساب غیرحضوری دانشجویان از مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/1/21 - 15:03 | 
دانشجویان محترم برای تسویه حساب غیرحضوری از مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، طبق فلوچارت ذیل اقدام نمایند
 
 
توجه:
  • - شماره تماس‌ها: کارشناسان ادارۀ تربیت بدنی برادران: آقایان خدمتی و الوانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۲) ، کارشناسان ادارۀ تربیت بدنی خواهران: خانم غفاری و ایمانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۶۶) و مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه: آقای دکتر جعفرنژاد (۰۴۵۳۳۵۲۰۲۵۶).
  • - دانشجویانی که نتوانستند با تماس تلفنی مشکل خود را حل نمایند، می‌توانند از طریق تماس با آقای مهندس سجاد اُجارودی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵) مشکل خود را مطرح نمایند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، مشکل مورد نظر توسط رئیس اداره، مدیر تربیت بدنی و معاون دانشجویی مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حل مناسب برای آن مشکل، در صورت امکان بدون نیاز به مراجعۀ حضوری دانشجو، ارائه گردد.
  • - تمامی امور دانشجویی از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) انجام می‌شود. تمامی اطلاعیه‌های مربوط به مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه در سایت مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه به نشانی (https://uma.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=۴۵) بخش اطلاعیه های مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه قابل مشاهده می‌باشد.


CAPTCHA