ورود به سایت

پژوهشگران برتر دانشگاه در رشته های علوم پایه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 - 10:49 | 

پژوهشگران برتر داخل دانشگاهی اعضای هیأت علمی در سال 98:
 

دکتر سعید لطیفی نوید (نفر اول)

دکتر امیر ناصر شمخالی (نفر دوم)

دکتر کاظم حق نژاد آذر(نفر سوم)

رساله های برتر در سال 98:
 

دکتر میترا موسوی - نفر اول (تحت راهنمایی دکتر عزیز حبیبی)

دکتر فروزان میر مسعودی نفر دوم ( تحت راهنمایی دکتر صدیف احدپور)

پایان نامه های برتر در سال 98:
 

خانم میترا قلی زاده (نفر اول)تحت راهنمایی آقای دکتر داود سیف زاده

خانم سمیه زارع زاده (نفر دوم) تحت راهنمایی آقای دکتر عزیز حبیبی

خانم زهرا مقدم مغانلو( نفر سوم) تحت راهنمایی آقای دکتر مرتضی نطاق نجفی


CAPTCHA