شرکت یاسمین آرا یزدان صنعت

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : رضا وحید نیا
تاریخ جذب :  98/08/22 

عنوان ایده : سمعک هوشمند
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA