رویداد های مهم
ورود به سایت

هسته پمپ و کمپرسور احتراقی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل :  جمال برزگر
تاریخ جذب : 98/07/24

عنوان ایده : پمپ و کمپرسور احتراقی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA