هسته طراحی و ساخت موتور بدون سیلندر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 
مدیر عامل : اردلان سیف چی
تاریخ جذب :  98/08/21

عنوان ایده : طراحی و ساخت موتور بدون سیلندر
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA