هسته پلتفرم تولید محتوی هیروگلیف

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سارا نعمتی اردبیلی
تاریخ جذب : 98/04/15
 
عنوان ایده : پلتفرم تولید محتوی هیروگلیف
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA