هسته طراحی و ساخت دستگاه تولید همزمان آب شیرین و برق

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 
مدیر عامل : هادی غائبی
تاریخ جذب : 98/03/22

عنوان ایده : طراحی و ساخت دستگاه تولید همزمان آب شیرین و برق با استفاده از یک سیستم نوین یکپارچه سلول فتوولتایی و کندانسور هوایی پرتابل
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA