هسته پیشگامان فناور نو

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : محسن زلالی
تاریخ جذب : 97/10/09

عنوان ایده : ساخت لرزه گیر مقره های کششی و خمشی فشاری با استفاده از نانو ساختار
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA