هسته طراحی و ساخت اینورتر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : مهدی قرداشخانی
تاریخ جذب : 97/09/17

عنوان ایده : طراحی  و ساخت اینورتر درایو موتور الکتریکی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA