شرکت فناور نشاء نهال و بذر آذر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 20:47 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : دکتر بهرام دهدار 
تاریخ جذب :94/09/01

عنوان ایده : تولید بذر هیبرید سیب زمینی 
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA