شرکت آرتا زر دانش برنا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 20:31 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : آقای علی نجف زاده 
تاریخ جذب : 95/10/05

عنوان ایده :تولید افزودنی های موثر در آلیاژسازی و فرآیند های مختلف شکل دهی مصنوعات طلا 
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA