شرکت پلاسما فناور محققین جوان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 13:00 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

میدر عامل : دکتر ناصر سپهری جوان 
تاریخ جذب :96/05/28

عنوان ایده : ساخت دستگاه های الکترونیکی و پلاسمایی برای کاربرد های تحقیقاتی و پزشکی و صنعتی 
توصیف ایده : 
​وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA