ورود به سایت

لیست دوره های مهارتی نیمسال اول سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ - 09:27 | 
 
دوره های مهارتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
ردیف                                         نام دوره مدت زمان دوره
۱  Fors plate(کاربرد در علوم ورزشی) ۲۰ ساعت
۲ الکترومایوگرافی(کاربرد در علوم ورزشی) ۲۰ ساعت
۳ مقاله نویسی با تاکید بر روش های آماری ۱۰ ساعت
۴ نوار بندی شانه (کمک به درمان آسیب های شنه) ۱۰ ساعت
۵ کارگاه آموزشی سازمانهای ورزشی پسا مدرن ۸  ساعت
۶ کارگاه آموزشی مدیریت گردشگری ورزش های ماجراجویانه  ۸ ساعت
۷ کارگاه آموزشی دوره جامع کارآفرینی ۲۰ ساعت
۸ آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ ۲  ساعت
۹ کارگاه درس پژوهی ۲۰ ساعت
۱۰ اقدام پژوهی ۴  ساعت
۱۱ آموزش معکوس ۲  ساعت
۱۲ رویکرد آموزشی مونته سوری ۸  ساعت
۱۳ آموزش مهارت های زندگی ۲۰ ساعت
۱۴ نگارش مقالات علمی (فارسی) ۴  ساعت
۱۵ نگارش مقالات علمی (انگلیسی) ۴  ساعت
۱۶ ایماگوتراپی (درمان تصویر سازی ارتباط) ۴  ساعت
۱۷ درمان وجودی برای زوجین ۴  ساعت
۱۸ درمان شناختی رفتاری ۴  ساعت
۱۹ مهارت های ارتباطی ۴  ساعت
۲۰ کارگاه آموزشی مقاله نویسی ۴  ساعت
۲۱ معرفی،اجرا و نمره گذاری و تفسیر آزمون فرافکن شخصیتی رورشاخ ۱۶ ساعت
۲۲ معرفی،اجرا و نمره گذاری نسخه پنجم مقیاس هوشی و کسلر کودکان (WISC-IV) ۸  ساعت
۲۳ فرمول بندی موردی در رفتار درمانی شناختی ۸  ساعت
۲۴ طراحی برنامه های تغذیه و کنترل وزن ۴  ساعت
۲۵ معرفی،اجرا و نمره گذاری نسخه پنجم مقیاس هوشی و کسلر کودکان (WISC-IV) ۸  ساعت
۲۶ آشنایی با روش های تمرین مقاومتی ۴  ساعت
۲۷ آشنایی با عوارض داروها و روش های غیر مجاز بر سلامت ورزشکاران ۴  ساعت
۲۸ Spss (کاربرد در علوم ورزشی) ۲۰ ساعت
 
 
 
 
 
 
دوره های مهارتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
ردیف                                         نام دوره مدت زمان دوره
۱ Matlab ۱۲ ساعت
۲ SAS ۱۰ ساعت
۳ SPSS ۱۰ ساعت
۴ ICDL ۲۰ ساعت
۵ Solid Works ۸  ساعت
۶ RS ۱۲ ساعت
۷ EndNote ۴ ساعت
۸ Gis ۲۴ ساعت
۹ Gps ۴ ساعت
۱۰ AutoCAD ۲۴ ساعت
۱۱ R ۱۴ ساعت
 
 
ادامه دوره های مهارتی دانشکده کشاورزی 
عنوان برنامه تعداد جلسات ساعت برنامه انجمن برگزارکننده
گیاهان مهاجم ۱ ۴ ژنتیک و تولیدات گیاهی
ربات های کشاورزی ۱ ۲ مخترعین و مبتکرین
آموزش ساخت خانه های چوب ۲ ۲ چوب و کاغذ
تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزارspss ۳ ۲ چوب و کاغذ
آموزش معرق چوب ۴ ۳ چوب و کاغذ
ساخت دست سازه های بازیافتی پاپیه ماشه از ضایعات ۱ ۴ چوب و کاغذ
آشنایی با مواد اولیه ی چوبی و چوب پایه در صنعت ۱ ۲ چوب و کاغذ
نرم افزار ۳d max ۴ ۲ چوب و کاغذ
آموزش تکمیلی نرم افزار اتوکد ۴ ۲ چوب و کاغذ
آشنایی مقدماتی نرم افزار office     جنگل
کارگاه پتانسیل ها و ظرفیت های رشته های منابع طبیعی ۱ ۲ جنگل
کارگاه آنالیزهای رشدی ۳ ۲ ژنتیک و تولیدات گیاهی
نشست تخصصی کشاورزی ارگانیک و غذای سالم ۱ ۲ ژنتیک و تولیدات گیاهی
نشست تخصصی کاربرد گیاهان دارویی در درمان سلول های سرطانی ۱ ۲ ژنتیک و تولیدات گیاهی
نشست تخصصی گیاهان تراریخته ۱ ۲ ژنتیک و تولیدات گیاهی
کارگاه آموزشی کشت زعفران ۱ ۴ ژنتیک و تولیدات گیاهی
کمپوست و ورمی کمپوست ۲ ۲ علوم خاک
نوآوری در بازیافت کاغذ ۱ ۲ چوب و کاغذ
هرس درختان و درختچه های زینتی ۱ ۲ فضای سبز
مدیریت فضای سبز خانگی ۱ ۲ فضای سبز
کاربرد برنامه ریزی بیان ژن در حل مسائل خاک ۱ ۲ علوم خاک
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک با استفاده از نرم افزار MATLAB ۱ ۲ علوم خاک
همایش بزرگداشت روز جهانی خاک ۱ ۴ علوم خاک
تقلبات مواد غذایی ۲ ۲ صنایع غذایی
فناوری های نوین در صنایع غذایی ۲ ۲ صنایع غذایی
آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع MENDELEY ۲ ۲ صنایع غذایی
کاربرد سالید ورکز در پروژه های سیالات و نیوماتیکFLOW WORKS ۳ ۲ بیوسیستم
کاربرد سالیدورکزتحلیل تنش قطعات(روش اجزا محدود) ۳ ۲ بیوسیستم
کارگاه Hecras ۳ ۲ بیوسیستم
کارگاه Endnot ۲ ۲ بیوسیستم
کارگاه  publisher ۲ ۲ بیوسیستم
کارگاه Sigmaplot ۲ ۲ بیوسیستم
کارگاه labview ۲ ۲ بیوسیستم
کاربرد GIS در مدیریت منابع طبیعی ۴ ۲ علوم مهندسی جنگل
کاربرد google earth در مدیریت منابع طبیعی ۳ ۲ علوم مهندسی جنگل
Endnoteکارگاه ۲ ۲ علوم مهندسی جنگل
کارگاه EDIUS ۲ ۲ علوم مهندسی جنگل
کارگاه رژیم های غذایی و نقش صنایع غذایی در کنترل دیابت ۱ ۴ صنایع غذایی
کارگاه جیره نویسی طیور با نرم افزار ۴ ۲ علوم دامی
کارگاه آموزشی ساخت کندوی موزشی شیشه ای ۴ ۲ علوم دامی
کارگاه شناخت تهدیدات زیستی ۱ ۳ جنگل
کارگاه سامانه فرماندهی حادثه در مدیریت بحران ۱ ۳ جنگل
کارگاه رباتیک در کشاورزی ۲ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه آموزشی مهندسی معکوس ۲ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه آموزشی SPSS ۴ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه آموزشی Minitab ۴ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه آشنایی با منابع علمی و مقاله نویسی ۲ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه مدیریت پسماند ۳ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه شبکه های عصبی مصنوعی ۴ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه Anfis ۴ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه منطق فازی ۴ ۲ مکانیزاسیون
فناوری های نوین در دسته بندی محصولات کشاورزی ۲ ۲ مکانیزاسیون
فناوری های کاربردی در تولید انرژی ۴ ۲ مکانیزاسیون
کارگاه آموزشی نرم افزار R ۳ ۴ ژنتیک و تولیدات گیاهی
کارگاه آموزشی نرم افزار Read Time Pcr ۲ ۲ ژنتیک و تولیدات گیاهی
کارگاه آموزشی اسانس گیری به صورت تئوری و عملی ۲ ۲ ژنتیک و تولیدات گیاهی
ساخت تراریوم ۱ ۲ فضای سبز
همایش بام سبز دیوار سبز ۱ ۳ فضای سبز
کارگاه طراحی شیب ۲ ۲ فضای سبز
اتوکد از مبتدی تا پیشرفته ۱۰ ۲ فضای سبز
کارگاه آموزشی پاورپوینت ۴ ۲ گیاهپزشکی
تحلیل داده های آماری در رشته ی گیاهپزشکی   ۸ گیاهپزشکی
کارگاه مقاله نویسی   ۴ گیاهپزشکی
کشاورزی ارگانیک و سموم امن ۱ ۲ گیاهپزشکی
تشخیص مولکولی قارچ های سمی و خوراکی   ۴ گیاهپزشکی
میکوتوکسین های بیماری زا و راه های مقابله با آنها   ۴ گیاهپزشکی
پرورش قارچ های خوراکی و دارویی ۵ ۲ گیاهپزشکی
مدیریت تولید محصولات سالم و ارگانیک در گلخانه   ۶ گیاهپزشکی

دوره های مهارتی دانشکده علوم
 
ردیف                                         نام دوره مدت زمان دوره
۱ دوره الگوریتم برای آماده سازی مسابقات ۳۰ ساعت
۲ یادگیری پایتون ۱۵ ساعت
۳ دوره آموزش آشنایی با طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری (UX/UI) ۱۵ ساعت
۴ یادگیری ماشین ۲۰ ساعت
۵ Microsoft Excel ۳ ساعت
۶ ایمنی ۳ ساعت
۷ Chem Draw ۳ ساعت
۸ EndNote ۳  ساعت
 
 
 
 
 
دوره های مهارتی دانشکده فنی و مهندسی
 
ردیف                                         نام دوره مدت زمان دوره
۱ آموزش نرم­افزار ۳D-MAX ۱۰ ساعت
۲ آموزش نرم­افزار Lumiam ۱۰ ساعت
۳ آموزش نرم­افزارRevit ۱۰ ساعت
۴ آموزش نرم­افزارspss ۱۰ ساعت
۵ کارگاه برش لیزری ۵ ساعت
۶ آموزش نرم­افزار Gis ۱۰ ساعت
۷ آشنایی با مبانی رمزنگاری با همکاری انجمن رمز ایران از دانشگاه شریف ۵ ساعت
۸ آموزش نرم­افزار Dialux ۸  ساعت
۹ آموزش نرم­افزار Etabs ۲۰ ساعت
۱۰ روش تحقیق و مقاله نویسی ۴ ساعت
۱۱ آموزش نرم­افزار Lumerical ۵ ساعت
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره های مهارتی پردیس دانشگاهی سبلان نمین
 
ردیف                                         نام دوره مدت زمان دوره
۱ دوره آموزشی متلب ۲۰ ساعت
۲ دوره آموزشی رباتیک ۲۰ ساعت
۳ دوره آموزشی  solid work ۲۰ ساعت
۴ دوره آموزشی plc ۴۰ ساعت
۵ دوره مقدماتی office ۲۰ ساعت

 
دوره های مهارتی آزمایشگاهی
کارگاه تخصصی آموزشی GS-MASS بصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
کارگاه تخصصی آموزشی HELP بصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
کارگاه تخصصی آموزشی  میکروسکوپ نیروی اتمی AFM بصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
کارگاه تخصصی آموزشی تعیین توزیع اندازه نانو ذرات با DLS بصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
کارگاه تخصصی آموزشی  پتانسیو استات/ گالوانو استات بصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
کارگاه تخصصی آموزشی  میکروسکوپ الکترونی روشSEM بصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
کارگاه تخصصی آموزشی  real time PCRبصورت تئوری و عملی- ۴ ساعت
 


 


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1064 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر