ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام وام ویژۀ دکتری روزانه برای شش ماهۀ دوّم (پائیز و زمستان ۹۸)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ - 12:50 | 
تمامی دانشجویان واجد شرایط متقاضی وام ویژۀ دکتری روزانه از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۵ لغایت ۹۸/۰۹/۲۵ ضمن ثبت درخواست وام در پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (bp.swf.ir) با در دست داشتن مدارک ذیل به کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
- دانشجویانی که قبلاً وام گرفته‌اند: ارائه فرم شمارۀ ۲
- دانشجویانی که برای اوّلین بار متقاضی دریافت وام هستند: تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) (راهنمای تشکیل پرونده)
نکات مهم:
۱- ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه و ارائۀ مدارک به کارشناسان رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها الزامی می‌باشد. درصورت عدم رعایت هر کدام از این موارد وام ثبت نخواهد شد.
۲- پیگیری تکمیل اطلاعات، ثبت فراغت از تحصیل، صدور دفترچۀ اقساط، تسویه حساب و یا پرداخت اقساط معوقه در تمامی مقاطع قبلی در سیستم فاز ۲ اتوماسیون صندوق رفاه به عهده دانشجویان می‌باشد.
۳- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد.

لینک دانلود:
اطلاعیۀ ثبت‌نام وام ویژۀ دکتری روزانه برای شش ماهۀ دوّم (پائیز و زمستان ۹۸)
  ادارۀ رفاه دانشجوی
۹۸/۰۷/۱۴


CAPTCHA