ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ - 11:58 | 
دانشجویانی که در نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸ متقاضی دریافت وام می‌باشند، برای ثبت تقاضای وام‌های دانشجویی از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۵ لغایت ۹۸/۰۸/۲۵ به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه و طبق نکات زیر، مدارک را به کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها تحویل دهند. 
نکات مهم:
۱- با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت درخواست وام دانشجویی توسط دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است (bp.swf.ir).
۲- متقاضیان وام‌های تحصیلی روزانه و شهریۀ شبانه (نوبت دوّم) که قبلاً وام گرفته‌اند، نیاز به مراجعه حضوری ندارند و فقط اگر تا تاریخ ۹۸/۰۸/۲۰ از طرف صندوق پیام ثبت وام را دریافت نکردند، برای پیگیری ثبت وام به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود مراجعه نمایند.
۳- متقاضیان وام‌های ضروری عادی، وام ازدواج، وام مسکن و ودیعه مسکن، فرم درخواست وام و مدارک مورد نیاز وام در خواستی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۸/۲۵ به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند.
۴- برای دانلود فرم های وام دانشجویی به
میز خدمات الکترونیکی معاونت دانشجویی مراجعه نمایید
۵- دانشجویانی که برای اوّلین‌بار درخواست وام می‌نمایند، ضمن تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) (راهنمای تشکیل پرونده) باید تمامی مدارک مرتبط با وام را به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند.
۶- اعلام هر گونه تغییر وضعیت در شماره حساب بانکی، شناسنامه، رشتۀ تحصیلی، تاهل و ... با ارائۀ مدارک به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده الزامی است.
۷- پیگیری تکمیل اطلاعات، ثبت فراغت از تحصیل، صدور دفترچۀ اقساط و تسویه حساب نهایی و یا پرداخت اقساط معوقه در تمامی مقاطع قبلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته در سیستم فاز ۲ اتوماسیون صندوق رفاه به عهدۀ خود دانشجویان می‌باشد.
۷- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد.

لینک دانلود:
اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وامهای دانشجویی نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸
ادارۀ رفاه دانشجویی
۹۸/۰۷/۱۴


CAPTCHA