جشن فارغ التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/14 - 10:40 | 
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی علوم مهندسی ورودی مهر ۹۴  دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه محقق اردبیلی، با همکاری انجمن علمی  و مسئولین فرهنگی دانشکده و با حضور اعضاء محترم هیات علمی و خانواده های گرامی دانشجویان برگزار گردید.


CAPTCHA