ورود به سایت

نمایشگاه آثار گل و مرغ - انجمن علی هنر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۱ - 16:30 | 
انجمن علمی هنر
عنوان فعالیت: نمایشگاه آثار گل و مرغ
نوع فعالیت: رویداد علمی
سطح برگزاری: استانی
محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول برگزاری: خانم دریا انگورانی
همکاران اجرایی: دریا انگورانی، محمدرضا صفری، سیده رعنا قبله، اسما ستوده، کبری پورعباس
زمان برگزاری: ۹۸/۲/۳۱
تعداد جلسات: ا جلسه
مدت برنامه: ۳ ساعت
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:

- نمایش آثار گل و مرغ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
- دادن توضیحاتی درباره گل و مرغ توسط استاد فاطمه برمکی
- بازدید توسط دانشجویان هنر دانشگاه محقق و هنرجوهای برون دانشگاهی

بازدید توسط اساتید هنر و دیگر اساتید محترم دانشگاه محقق اردبیلی
***


CAPTCHA