ورود به سایت

نشست تخصصی نقد کتاب شرح صفا - انجمن علمی تاریخ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ - 15:30 | 
انجمن علمی تاریخ
عنوان فعالیت: نقد کتاب شرح صفا
نوع فعالیت: تولید و نشر محتوای علمی
سطح برگزاری: استانی
محل برگزاری: اتاق ریاست دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

مسئول برگزاری: آقای میلاد نصرتی
همکاران اجرایی: مهران آقامرادی، مریم تیموری
مجموعه‌های همکار (درون و برون دانشگاهی): مرکز پژوهش‌های فرهنگی آذربایجان 
زمان برگزاری: ۹۸/۲/۲۳
تعداد جلسات: ۱ جلسه
مدت برنامه: ۲ ساعت
تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۰ نفر
 ---
گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
به همت انجمن علمی تاریخ و مرکز پژوهش‌های فرهنگی آذربایجان، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب شرح صفا تألیف امیر رجبی در دفتر ریاست دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
دکتر علی غفاری، عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع این کتاب اظهار داشت: موضوع حیات و تعالیم شیخ صفی‌الدین اردبیلی برای سالیان سال مغفول مانده بود و نگارش این اثر با زبانی بسیار شیوا و روان آغازی خوب در پرداختن به موضوع مذکور می‌باشد.
 وی افزود: هر چند در طریقت و عرفان نسب، قومیت، زبان و مذهب مهم نیست اما شایسته بود تا نویسنده به این بعد از هویت شیخ صفی‌الدین اردبیلی بیشتر پرداخت می‌کرد.
 در ادامه این جلسه دکتر سجاد حسینی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ، ضمن بیان محاسن این اثر به نقد آن از منظر تاریخی پرداخت و افزود: از آنجایی که کتاب حاضر بر پایه داده‌های موجود در تذکره صفوه الصفا ابن بزار اردبیلی نوشته شده است، شایسته بود تا نویسنده در ابتدای پژوهش به معرفی و نقد این منبع پرتکرار در اثر خویش می‌پرداخت.
 حسینی تصریح کرد: عدم شناسایی دقیق مخاطب و تفکیک مخاطب عام از خاص و تدوین اثر برای یکی از این دو گروه از دیگر موارد قابل نقد در این اثر می‌باشد. 


***

***


CAPTCHA