EN | AR | AZ | | ورود

کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 دکتر کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 دکتر اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 دکتر امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر بابک گلچین
24 دکتر محتشم محبی اسبمرز
25 پروفسور یعقوب محمدی
26 آقاي هدایت اله مشعشعی
27 دکتر فریبرز معصومی
28 دکتر اکبر مهدیلو
29 دکتر سید احمد مهری شال
30 آقاي پرویز نژادسیفی
31 علیرضا نگهدار
32 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
33 دکتر عزیز باباپور
34 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
35 دکتر امیر حیدری
36 دکتر یوسف زینالی
37 دکتر کیوان شایسته
38 مهندس سیدکریم شفقی اصل
39 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
40 خانم ماریانا مشعشعی
41 دکتر علیرضا میراولیایی
42 دکتر بهروز میرزایی
43 دکتر نیلوفر نصیرپور
44 پروفسور علی نعمت اله زاده
45 دکتر زهرا واثقی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
46 دکتر مسعود اجری
47 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
48 پروفسور سجاد پیرمحمد
49 دکتر رضا پیل افکن
50 دکتر حسنعلی رسولی
51 دکتر علی زاهدی دیزج یکان
52 دکتر سید جاوید زکوی
53 دکتر مهدی شاهدی اصل
54 دکتر فرهاد صادق مغانلو
55 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
56 دکتر سید محمد عرب
57 دکتر هادی غائبی
58 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
59 دکتر عسگر مینائی
60 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
61 عادل اکبری مجد
62 دکتر حمید بهادر
63 دکتر جواد جاویدان
64 دکتر شهرام جمالی
65 دکتر مجید حسین پور
66 دکتر حمید حیدرزاده
67 دکتر عبدالمجید دژم خوی
68 پروفسور سیدجلال سیدشنوا
69 پروفسور حسین شایقی
70 سهیلا صادقی
71 مهندس سهیلا صادقی‌رام
72 آقای فرزاد صداقتی
73 دکتر موسی عبداله وند
74 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
75 دکتر صمد نجارقابل
76 دکتر مهدی نوشیار
77 دکتر شمیم یوسفی
گروه آموزشی مهندسی معماری:
78 حسن اکبری
79 دكتر شهناز پورناصری
80 یوسف جهان زمین
81 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
82 یاور رستم زاده آقاباقر
83 حجت اله رشید کلویر
84 دکتر بهرام گسیلی
85 دکتر وحید وزیری
86 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
87 آقای صدیف احدپور کلخوران
88 آقاي علی باکوئی
89 دکتر جعفر برهانیان
90 دکتر علی توانا
91 دکتر محمد حمدی پور
92 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
93 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
94 دكتر ناصر سپهری جوان
95 دکتر فرهاد ستاری
96 دکتر مقصود سعادتی نیاری
97 دکتر احد صابر تازه‌کند
98 خانم زهرا عبادی
99 یاشار عزیزیان کلاندرق
100 دكتر یوسف کمالی
101 دکتر حسین محمدزاده
102 آقای داوود منظوری
103 دکتر قادر نجارباشی
104 دکتر مرتضی نطاق نجفی
105 دکتر مهسا نوری اصل
106 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی:
107 دکتر اسداله اسدی
108 ابوالفضل بایرامی
109 دکتر علیرضا پناهی
110 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
111 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
112 پروفسور صابر زهری
113 سیده نرگس ساداتی
114 کریم الله قاسمی گرمی
115 دکتر علیرضا قاسمیان
116 دکتر سعید لطیفی نوید
117 دکتر فریبا محمودی
118 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
119 دکتر عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
120 دکتر رضا اباذری
121 نعمت اباذری
122 جعفر اعظمی
123 نسرین اقبالی
124 پروفسور عبداله برهانی فر
125 پروفسور کمال بهمن پور
126 آقای کاظم حق نژاد آذر
127 دکتر نیکروز حیدری
128 آقاي احمد خوجالی بارنجی
129 پروفسور ناصر زمانی
130 پروفسور محمد ضارب نیا
131 دكتر نعمت عبداللهی
132 دکتر محمدرضا عبداله پور
133 آقاي حسین عبدل زاده
134 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
135 آقای قادر قاسمی
136 پروفسور عادل کاظمی پیله درق
137 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
138 پروفسور محمد رضا مطلبی
139 دکتر محمود مهدیلو
140 دکتر عباس نجاتی
141 قاسم نریمانی
142 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
143 دکتر اکبر آبروش
144 دکتر مهدی اسماعیلیان
145 دکتر صفر پارسی
146 دکتر ولی زاردشت
147 پروفسور مسعود گنجی
148 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
149 حبیب اله اسکندری
150 پروفسور ماندانا امیری
151 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
152 پروفسور ابوالفضل بضاعت پور
153 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
154 دکتر اسلام پوربشیر
155 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
156 دکتر مریم خوشکام
157 آقای محمدرضا زمانلو
158 دکتر داود سیف زاده
159 دکتر امیر ناصر شمخالی
160 دکتر مرجان عابدی
161 پروفسور یعقوب منصوری
162 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
163 مهندس دانیال میری زاده
164 پروفسور محمدرضا هوشمند اصل
گروه زمین شناسی:
165 غلامرضا احمد زاده
166 دکتر علیرضا روان خواه
167 دکتر قهرمان سهرابی
168 دکتر علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
169 دکتر ابراهیم دانش
170 ابراهیم رنجبر
171 خانم مسروره مختاری
172 آقاي محمد یاوری
173 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
174 دکتر سیف‌اله آقاجانی
175 خانم اوشا برهمند
176 دکتر سجاد بشرپور
177 دکتر پرویز پرزور
178 پروفسور نادر حاجلو
179 دکتر اکبر عطادخت
180 پروفسور نیلوفر میکاییلی
181 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
182 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
183 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
184 دكتر فریدون بابائی اقدم
185 دکتر بتول زینالی
186 پروفسور برومند صلاحی
187 پروفسور موسی عابدینی
188 دکتر عقیل مددی
189 پروفسور behrouz sobhani
گروه الهیات و علوم سیاسی:
190 دکتر علی بابایی
191 دکتر بهمن زاهدی
192 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
193 دکتر مریم سلطانی
194 دکتر جعفر سلمان زاده
195 دکتر رهبر طالعی حور
196 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
197 دکتر رضا محموداوغلی
198 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
199 دکتر افسر روحی
200 دکتر افسانه سعید اختر
201 رضا عبدی
202 ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
203 پروفسور حبیب ابراهیم پور
204 محمد باشکوه اجیرلو
205 دکتر هاتف حاضری
206 دکتر محمد حسن زاده
207 دکتر حسین رحیمی کلور
208 دکتر قاسم زارعی
209 دکتر ناصر سیف اللهی
210 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
211 دکتر زهرا فتوره چی
212 دکتر جواد معدنی
213 دکتر ولی نعمتی
214 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
215 دکتر مرتضی ابراهیمی
216 دکتر علی احمدپور
217 یعسوب اصغری نیاری
218 احمد شجاعی
219 امین فتحی
220 دکتر عباس فنی اصل
221 آقای محمدرضا مولائی
222 جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
223 خانم سولماز امیر راشد
224 خانم فاطمه برمکی
225 دکتر حسام حسن زاده
226 آقای فریدون حسنخانی قوام
227 آقای علیرضا حسینی
228 دکتر زیبا کاظم پور
229 دکتر بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
230 دکتر تقی اکبری
231 علی خالق خواه
232 دکتر حسن روشنی علی بنه سی
233 پروفسور عادل زاهد بابلان
234 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
235 دکتر حسن اسدی
236 دکتر بهروز افخمی
237 دکتر اردشیر جوانمردزاده
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
238 دکتر بهرام ایمانی
239 دکتر وکیل حیدری ساربان
240 دكتر حسن خاوریان
241 دکتر منصور رحمتی
242 دکتر عطا غفاری گیلانده
243 آقای علیرضا محمدی
244 دکتر لطف اله ملکی معصوم آباد
245 آقای حسین نظم فر
246 ارسطو یاری حصار
247 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
248 زهرا پور رشید
249 دکتر روح الله مؤذنی
250 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
251 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
252 دکتر فرهاد پوریانژاد
253 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
254 دکتر سجاد حسینی
255 دکتر طاها عشایری
256 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
257 پروفسور رسول اصغری زکریا
258 دکتر علی اصغری
259 دکتر مرتضی برمکی
260 آقاي احمد توبه
261 سدابه جهانبخش
262 دکتر سعید خماری
263 دكتر سارا دژستان
264 دکتر ناصر زارع
265 پروفسور امید سفالیان
266 پروفسور رئوف سیدشریفی
267 آقاي مجید شکرپور
268 دكتر پریسا شیخ زاده
269 محمد صدقی
270 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
271 سلیم فرزانه
272 دكتر رباب قهرمان زاده
273 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
274 پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim
گیاه پزشکی :
275 آقاي محمود باقری خیرآبادی
276 دکتر مهدی حسن پور
277 دکتر مهدی داوری
278 دكتر جبرائیل رزمجو
279 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
280 آقاي فروع الدین زرگرزاده
281 دکتر عسگر عباداللهی
282 پروفسور سید علی اصغر فتحی
283 دکتر علی گلی زاده
284 پروفسور بهرام ناصری
285 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
286 امیرحسین افکاری سیاح
287 دکتر راضیه پوردربانی
288 دکتر ابراهیم تقی نژاد
289 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
290 منصور راسخ
291 پروفسور ولی رسولی شربیانی
292 دکتر علی روشنیان فرد
293 دكتر غلامحسین شاه قلی
294 دکتر جواد طریقی
295 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
296 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
297 پروفسور عبدالله گل محمدی
298 پروفسور ترحم مصری گندشمین
299 آقاي حسین موسی زاده
300 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
301 دکتر اصغر باقری
302 دکتر مجید رئوف
303 پروفسور علی رسول زاده
304 دکتر جواد رمضانی مقدم
305 دکتر مجتبی سوختانلو
306 دکتر علیرضا عبدپور
307 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
308 دکتر امین کانونی
309 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
310 پروفسور اباذر اسمعلی عوری
311 دكتر معصومه امیرخانی
312 میکائیل بدر زاده
313 آقاي مهدی روحانی
314 دکتر اردوان قربانی
315 دکتر Raoof Mostafazadeh
علوم و مهندسی صنایع غذایی:
316 رضا بهمرام
317 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
318 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
319 دکتر رضوان شاددل
320 دكتر میرداریوش شکوری
321 دكتر حسین عبدی بنمار
322 بهرام فتحی آچاچلوئی
323 دکتر فاطمه قنادی اصل
324 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
325 دکتر بهمن نویدشاد
گروه علوم باغبانی:
326 آقای رسول آذرمی
327 دکتر اصغر استاجی
328 بهروز اسماعیل پور
329 دکتر مهدی بهنامیان
330 دکتر یونس پوربیرامی هیر
331 دکتر موسی ترابی گیگلو
332 پروفسور اسماعیل چمنی
333 دکتر علی اکبر شکوهیان
334 دکتر علیرضا قنبری
335 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
336 آقای شکراله اصغری
337 دکتر شکراله اصغری
338 دکتر علی اشرف سلطانی
339 دکتر حسین شهاب ارخازلو
340 خانم آیدا عباسی
341 دکتر اکبر قویدل
342 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
343 دکتر محمد احمدی
344 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
345 دکتر معراج شرری
346 دکتر امید غفارزاده
347 دکتر بیتا معزی پور
گروه علوم و مهندسی جنگل:
348 دکتر رقیه جهدی
349 دکتر کیومرث سفیدی
350 دکتر فرشاد کیوان بهجو
351 دکتر سعید ورامش
علوم دامی:
352 دکتر رضا سیدشریفی
353 دکتر جمال سیف دواتی
354 دکتر طاهر یلچی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
355 بهنام الهامی
356 دکتر محمد حسن زاده
357 رحیم دیدارطالشمکائیل
358 دکتر منوچهر شیری
359 دکتر اصغر عبادی
360 دکتر مرتضی کامرانی
361 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
362 دکتر آزاده بوستان
363 دکتر سیامک قضائی
364 دکتر علی مجتهدین
365 دکتر حسین محب الدینی
366 دکتر وحید واحدی
367 دکتر نعمت هدایت ایوریق
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
مهندسی و فناوری کشاورزی:
368 دکتر نادر اکرامی راد
369 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
370 دکتر عادل آزاد دل
371 دکتر خدابخش اسداللهی
372 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
373 احد پیشگر
374 دكتر احسان شفیقی
375 عسگر صلاحی
376 بیژن ظهیری ناو
377 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
378 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
379 کریم حاجی زاده باستانی
380 آقاي سیدهاشم حسینی
381 رضا رضالو
382 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
383 پروفسور اسماعیل صدری
گروه زبان و ادبیات عربی:
384 دکتر مهرداد آقائی
385 آقاي احد پیشگر
386 شهریار گیتی
387 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
388 دکتر سید محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
389 پری امیری
390 آقای مجید راهرو زرگر
391 دکتر کامران صباحی
392 دکتر مریم معاضدی
393 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
گروه آموزشی مشاوره:
394 دکتر زهرا اخوی
395 دکتر علی رضایی شریف
396 آقای علی شیخ الاسلامی
397 حسین قمری گیوی
398 احمدرضا کیانی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی:
399 دکتر محسن برغمدی
400 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
401 دکتر ماهرخ دهقانی
402 نسرین عزیزیان کهن
403 پروفسور مهرداد محرم زاده
404 پروفسور عباس معمارباشی
405 دکتر عباس نقی زاده باقی
406 دکتر فرزاد نوبخت
فیزیولوژی ورزشی:
407 دکتر رقیه افرونده
408 دکتر سجاد انوشیروانی
409 پروفسور لطفعلی بلبلی
410 دکتر آمنه پوررحیم
411 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
412 دکتر فرناز سیفی
413 دکتر رضا فرضی زاده
414 آیدین ولی زاده اورنج
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
415 دکتر مهدی جودی
416 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
417 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
418 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
419 دکتر علی شاهی قره لر
420 دکتر آیدین عزیزپور
421 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
422 دکتر مهدی معمری
423 دکتر حسن ملکی لجایر
424 قاسم میرزایی
425 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
426 دکتر آراز سیابی گرجان
427 دکتر فاطمه صادقی
428 دکتر فاطمه عبدی
429 دکتر صغری میرارشادی
:
430 دکتر رضا حسن زاده
431 دکتر یاسر شکری
432 دکتر مهرداد شیخلو
433 دکتر عباس صباحی نمینی
434 دکتر سید حمید صفوی
435 دکتر آرش عبدالملکی
436 دکتر سولماز کیا
437 دکتر رامین مشک آبادی
438 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
439 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
440 دکتر یاسر حسینی
441 دکتر رسول عباسی
442 محمد عسکری
443 mghasemi mghasemi