اعضا - امین قلی‌زاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین قلی‌زاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر امین قلی‌زاد

استاد گروه آموزشی مهندسی عمران
gholizaduma.ac.ir
www.uma.ac.ir
[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::