اعضا - فرزاد رضائی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرزاد رضائی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک f_rezaie@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آقای فرزاد رضائی مقدم
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
مربی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04533512910
دورنگار 04533512904
نشانی انتهای خیابان دانشگاه- دانشکده فنی- طبقه سوم
کدپستی 5619911367
صندوق پستی 179
شهر ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر
:: ::