دانشگاه محقق اردبیلی
آقای علی شیخ الاسلامی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک sheykholeslamiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آقای علی شیخ الاسلامی
آخرین رشته تحصیلى روانشناسی تربیتی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علامه طباطبایی تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 045-33513922
دورنگار
نشانی اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر
بسمه تعالی
اینجانب علی شیخ الاسلامی دانش آموخته مقطع دکتری رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی بوده و هم اکنون به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به کار می باشم.
سوابق تحصیلی

آشنایی با زبان
- زبان انگلیسی
مهارت‌های حرفه‌ای
- روانشناسی آموزش و یادگیری
- مداخلات روانی-آموزشی
- سنجش و اندازه گیری
- آزمون سازی و هنجاریابی 
- پژوهش

 
سوابق شغلی
- عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علایق تحقیقاتی
- روانشناسی آموزش و یادگیری
- مداخلات روانی-آموزشی
- سنجش و اندازه گیری
- آزمون سازی و هنجاریابی 
- پژوهش
دوره‌های تدریس شده
- کارشناسی
- کارشناسی ارشد
- دکتری
کارگاه‌های تدریس شده
- کارگاه آموزشی پروپوزال و پایان نامه نویسی
- کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس
- کارگاه آموزشی ناتوانیهای یادگیری
- کارگاه آموزشی مقاله نویسی
- کارگاه آموزشی روش تحقیق

 
مشارکت در کارگاه‌ها
- کارگاه آموزشی پروپوزال و پایان نامه نویسی
- کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس
- کارگاه آموزشی ناتوانیهای یادگیری
- کارگاه آموزشی مقاله نویسی
- کارگاه آموزشی روش تحقیق
طرح‌های تحقیقاتی
- 10 طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی
- 3 طرح تحقیقاتی بین سازمانی
دانشجویان تحت راهنمایی
- استا راهنمای بیش از 20 نفر از دانشجویان
دانشجویان تحت مشاوره
- استاد مشاور بیش از 20 نفر از دانشجویان
مقالات چاپ شده
40 شیخ الاسلامی، علی؛ امیدوار، عظیم. (تابستان 1396). "اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مساله‏ی (کارآمد و ناکارآمد) دانش‏آموزان" فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (2)6، 99-83.
39 شیخ الاسلامی، علی؛ بخشایش، علیرضا؛ برزگربفرویی، کاظم و مرادی‏عجمی، وجیهه. (تابستان 1396). تأثیر آموزش حافظه‏ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه‏ی در دانش‏آموزان دارای ناتوانی خواندن. مجله روانشناسی بالینی سمنان، دانشگاه سمنان، (2)9، 57-47.
38 شیخ الاسلامی، علی؛ اسدالهی، الهام و محمدی، نسیم. (تابستان 1396). پیش‏بینی پرخاشگری نوجوانان بزهکار براساس راهبردهای حل مسئله و مهارت‏های ارتباطی. مجله سلامت اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (3)4، 219-209.
37 صدری، اسماعیل؛ شیخ الاسلامی، علی و تارویردی‏زاده، هانیه. (بهار و تابستان 1396). تأثیر زوج‏درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی‏آلایشی زوجین نابارور. دو فصلنامه مشاوره و روان‏درمانی خانواده، دانشگاه کردستان، (23)7، 145-125.
36 شیخ الاسلامی، علی؛ خداکریمی، شهلا و داداش‏زاده، مجید. (بهار 1396). پیش‏بینی تعهد زناشویی براساس رضایت جنسی و سلامت معنوی: نقش میانجی مسئولیت‏پذیری. مجله دین و سلامت، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، (1)5، 31-21.
35 شیخ الاسلامی، علی و رمضانی، شکوفه. (بهار 1396). تأثیر امیددرمانی گروهی مبتنی بر نظریه‏ی اسنایدر بر خودکارآمدی مردان کم‏توان جسمی-حرکتی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، (1)6، 12-5.
34 Asadi Bijaeyeh, Jahan Sadat, Ghamari Givi, Hosein & Seykholeslami, Ali. (April 2017). "Comparison of Sensory Processing and Semantic Differentiation in Peoples with Schizophrenia, Multiple Sclerosis and Alzheimer’s Disease", International Journal of Clinical Medicine, 8(4), 257-264.
33 رضایی شریف، علی؛ شیخ الاسلامی، علی و رجب‏پور نیکنام، فاطمه. (بهار 1396). اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (25)7، 47-29.
32 سلیمانی، اسماعیل؛ شیخ الاسلامی، علی و موسوی، مهناز. (زمستان 1395). اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش‏آموزان زورگو (غیرمنضبط). فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (42)12، 126-101.
31 شیخ الاسلامی، علی و رمضانی، شکوفه. (زمستان 1395). تاثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی در مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (24)6، 151-135.
30 شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1395). تاثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خودنظم‏دهی دانش‏آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (35)10، 162-149.
29 اسدی‏شیشه‏گران، سارا؛ قمری‏کیوی، حسین و شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1395). تأثیر آموزش مهارت‏های ارتباطی بر سبک‏های حل تعارض سازنده و غیرسازنده در نامزدها. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، (1)6، 88-77.
28 Ghamari Givi, Hosein, Seykholeslami, Ali & Asadi Bijaeyeh, Jahan Sadat. (October 2016). "Comparison of Conscious and Unconscious Memories and Sensory Processing in Peoples With Schizophrenia and Multiple Sclerosis and Alzheimer’s Disease", IIOAB Journal, 7(5), 77-83.
27 شیخ الاسلامی، علی؛ کیانی، احمدرضا؛ احمدی، شیلان و سلیمانی، اسماعیل. (پاییز 1395). پیش‏بینی گرایش به مصرف مواد براساس سیستم‏های فعال‏ساز و بازدارنده‏ی رفتاری، انعطاف‏پذیری شناختی و تحمل آشفتگی در دانش‏آموزان. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، (39)10، 128-109.
26 صمدی‏فرد، حمیدرضا؛ نریمانی، محمد، شیخ الاسلامی، علی و میکائیلی، نیلوفر. (پاییز 1395). نقش مولفه‏های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش‏بینی طلاق عاطفی همسران. فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (59)15، 57-38.
25 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی، حسین و محمدی، نسیم. (تابستان 1395). اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی ادراک شده زنان سرپرست خانوار تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی(ره). فصلنامه مددکاری اجتماعی، انجمن علمی مددکاری اجتماعی، (2)5، 19-13.
24 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی، حسین و رمضانی، شکوفه. (تابستان 1395). اثربخشی امیددرمانی یر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی. پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (58)15، 112-96.
23 شیخ الاسلامی، علی؛ محمدی، نسیم و سیداسماعیلی‏قمی، نسترن. (تابستان 1395). مقایسه‏ی استرس والدگری، شادکامی و انعطافپذیری شناختی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی‏های یادگیری، دانشگاه محقق اردبیلی، (4)5، 42-25.
22 شیخ الاسلامی، علی. (بهار و تابستان 1395). پیش‏بینی اهمال‏کاری تحصیلی براساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان در دانشجویان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، دانشگاه بوعلی سینای همدان، (6)4، 101-81.
21 سلیمانی، اسماعیل؛ حبیبی‏عسگرآباد، مجتبی؛ بشرپور، سجاد؛ شیخ الاسلامی، علی و نوری پورلیاولی، رقیه. (خرداد 1395). اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، (3)19، 37-27.
20 شیخ الاسلامی، علی؛ جعفری، عیسی و عبادیان، علی. (بهار 1395). تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (32)10، 63-53.
19 شیخ الاسلامی، علی؛ صادقی‏ولنی، زلیخا و محمدی، نسیم. (بهار 1395). رابطه‏ی تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‏توان‏ذهنی . فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (21)6، 155-141.
18 شیخ الاسلامی، علی؛ کریمیان‏پور، غفار و ویسی، روناک. (بهار 1395). پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (39)12، 43-25.
17 سلیمانی، اسماعیل؛ نجفی، محمود؛ بشرپور، سجاد و شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1394). اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، (4)5، 558-537.
16 شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز و اسکندر، زهیر. ( زمستان 1394). "اثربخشی شناخت‏درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش‏آموزان" فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (4)4، 110-94.
15 شیخ الاسلامی، علی؛ آذرنیور، سیده‏ساره و محمدی، نسیم. (پاییز 1394). پیش‏بینی کیفیت زندگی زنان متاهل براساس دانش و نگرش جنسی و صفات شخصیت. مجله سلامت و مراقبت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، (3)17، 269-260.
14 قمری‏کیوی، حسین؛ شیخ الاسلامی، علی و عادل، زهرا. (پاییز 1394). "اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‏شناختی دختران پرخاشگر"، فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (55)14، 72-56.
13 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی؛ حسین و اشرفی‏ورجوی، صبا. (بهار 1394). "تاثیر آموزش مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودکنترلی دانش‏آموزان دختر"، فصلنامه در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (28)9، 104-87.
12 شیخ الاسلامی، علی؛ قمری‏کیوی، حسین؛ مرادی، مسعود و محمدی، یسرا. (بهار 1394). "اثربخشی گشتالت‏درمانی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، فصلنامه پژوهش‏های مشاوره، انجمن مشاوره ایران، (53)14، 129-111.
11 عطادخت، اکبر؛ شیخ الاسلامی، علی؛ حسینی‏کیاسری، سیده‏طیبه و جوکارکمال‏آبادی، نجمه. (بهار 1394). "نقش باورهای فراشناختی و هوش هیجانی نابینایان در پیش‏بینی سازگاری اجتماعی و مقایسه‏ی آن با افراد عادی"، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (17)5، 166-149.
10 شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز، دلاور، علی و ابراهیمی‏قوام، صغری. (زمستان 1393). "تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان"، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (34)10، 109-93.
9 Basharpoor, Sajjad & Sheykholeslami, Ali. (August 2015). "The Relation of Marital Adjustment and Family Functions With Quality of Life in Women", Europechr('39')s Journal of Psychology, 11(3), 1-10.
8 شیخ الاسلامی، علی؛ درتاج، فریبرز، دلاور، علی و ابراهیمی‏قوام، صغری. (پاییز 1391). "تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر اضطراب امتحان دانش‏آموزان". فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، (18)6، 15-1.
7 Sheykholeslami, Ali & Seyedesmaili Ghomi, Nastaran. (May 2014). "The Relationship between Self-Esteem and Resiliency in Male and Female Students", International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(4), 476-480.
6 Sheykholeslami, Ali & Seyedesmaili Ghomi, Nastaran. (April 2014). "Comparing the Components of Anxiety and Aggression by Using Draw-A-Person Test in Educable Intellectually Disable and Normal Children", International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(3),605-609.
5 Sheykholeslami, Ali, Seyedesmaili Ghomi, Nastaran & Taleghan Mansournejhad, Somayeh. (April 2014). "The Effect of Training Meta-Cognitive Strategies on Students’ Procrastination", International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(3), 600-604.
4 برزگر بفروبی، کاظم و شیخ الاسلامی، علی. (زمستان 1392). "ویژگی‏های روان‏سنجی‏‏ پرسشنامه‏ی محیط یادگیری سازنده‏گرا‏"، فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (4)2، 24-6.
3 شیخ الاسلامی، علی؛ برزگر بفروبی، کاظم و خداویردی، ترانه. (زمستان 1392). "نقش خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم‏دهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان مقطع دبیرستان"، فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، انجمن پژوهش‏های آموزشی ایران، 122-111.
2 شیخ الاسلامی، علی و سیداسماعیلی، نسترن. (تابستان 1393) ."مقایسه‏ی تاثیر روش‏های آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی و مهارت‏های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش‏آموزان" فصلنامه روانشناسی مدرسه، دانشگاه محقق اردبیلی، (2)3، 121-104.
1 سیداسماعیلی، نسترن و شیخ الاسلامی، علی. (تابستان 1392). "مقایسه‏ی نشانه‏های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‏آموزان عقب‏مانده‏ی ذهنی آموزش‏پذیر و عادی"، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 127-113.
مقالات ارایه شده
"رابطه‏ی حضور ذهن و ابراز وجود با سازگاری دانش‏آموزان"، اوّلین همایش ملّی روانشناسی مدرسه، انجمن روانشناسی تربیتی، ایران، تهران، 9 آبان 1394.
"رابطه‏ی باورهای غیرمنطقی با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی جوّ روانی-اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی کمال‏گرایی با سهل‏انگاری تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی حضور ذهن با ابراز وجود دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"رابطه‏ی خودکارآمدی و خودکنترلی با تعلّل‏ورزی تحصیلی دانشجویان"، اوّلین همایش ملّی علمی-پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‏شناسی جامعه، پژوهشسرای شهدای فرهنگی، انجمن علمی پایش و شرکت طلای سبز، ایران، تهران، 10 شهریور 1394.
"مقایسه‏ی افتراق معنایی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مولتیپل اسکلروزیس و آلزایمر"، اوّلین همایش بین‏المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، موسسه سفیران فرهنگی مبین، ترکیه، ترکیه، 5 شهریور 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر باورهای خودکارآمدی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، همایش ملّی هزاره سوم و علوم انسانی، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، ایران، شیراز، 25 خرداد 1394.
"تاثیر گشتالت‏درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، همایش ملّی هزاره سوم و علوم انسانی، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، ایران، شیراز، 25 خرداد 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر پذیرش کمک‏طلبی دانش‏آموزان"، همایش ملّی هزاره سوم و علوم انسانی، مرکز توسعه آموزش‏های نوین ایران، ایران، شیراز، 25 خرداد 1394.
"مقایسه‏ی پردازش حسی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مولتیپل اسکلروزیس و آلزایمر"، دوّمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در علوم انسانی، موسسه مدیران ایده‏پرداز، ایران، تهران، 22 خرداد 1394.
"مقایسه‏ی حافظه‏ی هشیار و ناهشیار در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، مولتیپل اسکلروزیس و آلزایمر"، دوّمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های نوین در علوم انسانی، موسسه مدیران ایده‏پرداز، ایران، تهران، 22 خرداد 1394.
"رابطه‏ی سبک‏های تفکر با هویت تحصیلی دانش‏آموزان"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران،  15 خرداد 1394.
"رابطه‏ی جوّ عاطفی خانواده با هویت تحصیلی دانش‏آموزان"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"رابطه‏ی تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"رابطه‏ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر تحمل آشفتگی نوجوانان پرخاشگر"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کنترل هیجانی نوجوانان پرخاشگر"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر شادکامی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"تاثیر گشتالت‏درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم‏توان‏ذهنی"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران، 15 خرداد 1394.
"تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودکنترلی دانش‏آموزان"، دوّمین کنفرانس ملّی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 15 خرداد 1394.
"اهمال‏کاری تحصیلی در دانشجویان سطوح مختلف تحصیلی"، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 15 اردیبهشت 1394.
"افزایش بهره‏وری، خلاقیت و همکاری کارکنان از خلال آموزش‏های کوتاه‏مدت"، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 15 اردیبهشت 1394.
"تعلیم و تربیت در بستر یادگیری سیّار"، سوّمین همایش ملّی ره‏آوران آموزش، انجمن ره‏آوران آموزش دانش گستر، ایران، تهران، 10 خرداد 1393.
"مقایسه‏ی میزان شیوع آزار کلامی نسبت به دانش‏آموزان نابینا و عادی در بین والدین‏شان"، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، 1391.
"رابطه‏ی بین خشونت معلّمان علیه دانش‏آموزان با بزهکاری آنان"، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 1391.
"مقایسه‏ی نشانه‏های اضطراب در نقاشی آدمکِ دانش‏آموزان عقب‏مانده‏ی ذهنی آموزش‏پذیر و عادی"، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران، تهران، 1391.
"رابطه‏ی بین تاب‏آوری و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر سال اوّل دبیرستان"، اوّلین همایش ملّی روانشناسی تربیتی، ایران، تهران، 1391.
برگشت به صفحه کارنامه علمی