اعضا - علی شیخ الاسلامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علی شیخ الاسلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
بسمه تعالی
اینجانب علی شیخ الاسلامی دانش آموخته مقطع دکتری رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی بوده و هم اکنون به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به کار می باشم.
:: ::