اعضا - اتابک فیضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اتابک فیضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
مقالات ارائه شده در کنفرانس:

 1- سیاوش مولایی، اتابک فیضی، احمد طاهر شمسی"مدلسازی کیفی آبخوان اردبیل با استفاده از نرم افزار GIS"، اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، 6 الی 7 مهر ماه 95، دانشگاه محقق اردبیلی
2- جمشیدی، ش .، ایمانی، س .، سمیه ، فیضی ، ا.،" عملکرد علف و تیور در تالاب های مصنوعی تصفیه فاضلاب"، اولین کنفرانس بین المللی اب، محیط زیست و توسعه پایدار، 6 ای 8 مهر ماه 95، دانشگاه محقق اردبیلی
3- مولایی، س.، فیضی ، ا.، طاهر شمسی ، " ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود ارزيابي اثرات زيست محيطي مجتمع های پتروشيمي در ايران"، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 26 شهریور 95
4-فرهاد هوشیاری پور، سمیه ایمانی، اتابك فيضي ، سهند راضی، " برنامه ریزی غیر خطی امیخته با اعداد صحیح برای تعیین حجم مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعیت نرخ رشد جمعیت"، اولین کنفرانس بین المللی اب، محیط زیست و توسعه پایدار، 6 ای 8 مهر ماه 95، دانشگاه محقق اردبیلی
5-داور عطایی گیگلو، هوشیار ایمانی،اتابك فيضي ،" بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای تیر و ستون (قاب) بتنی مسلح شده با میلگردهای پلیمری و فولادی" ، International Conference on Civil Engineering , Architecture and Urban Cityscape، 7 مرداد 95
6-علیرضا اسدپوراردبیلی ، اتابک فیضی، سید سعید راثی نظامی، " مدلسازی سه بعدی جریان ناشی از شکست سد در مخازن ذوزنقه ای شکل"، شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور 96
7-سیدپیمان سیدمجرد، اتابک فیضی، سید سعید راثی نظامی، " مطالعه الگوی جریان در آبگیری از مسیرمستقیم به کمک مدل عددی سه بعدی "، شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور 96
8-سیدپیمان سیدمجرد، اتابک فیضی، سید سعید راثی نظامی، " بررسی تاثیر نسبت دبی آبگیری و هندسه کانال انحرافی بر الگوی جریان در آبگیرهای جانبی به کمک نرم افزار FLOW-3D"، شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور 96
9-مهدی فتحی، اتابک فیضی، سید سعید راثی نظامی، " بررسی هیدرودینامیکی الگوی جریان در اطراف آبشکن در قوس های90 و 180 درجه با استفاده از شبیه سازی عددی سه بعدی "، شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور 96
 
:: ::