اعضا - الهام قندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام قندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
عنوان درس مقطع
ریاضیات عالی مهندسی
عناصر محدود
پایداری سازه ها
تئوری پلاستیسیته
سازه های فضایی
کارشناسی ارشد
مقاومت مصالح 2
سازه های فولادی (1)
سازه های فولادی (2)
مکانیک ساختمان

تحلیل سازه ها
مقررات ملی ساختمان
استاتیک (ایستایی)
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله
سازه های بتنی
اصول مهندسی باد و زلزله
کارشناسی
:: ::