دانشگاه محقق اردبیلی
آقای حامد رحمن شکرگزار - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک h_rshokrgozaruma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Hamed_Rahman_Shokrgozar?ev=hdr_xprf&_sg=NMpyVyszEsEcpkAXHs8_XDibd5btALe1vglLCt2TpAK
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=hamed+rahman+shokrgozar&hl=en&oi=ao
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید 0000-0003-1521-7934
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آقای حامد رحمن شکرگزار
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
 1. دكتراي مهندسي عمران-سازه در شهریور ماه سال 1391 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 2. كارشناسي ارشد مهندسی عمران سازه در شهریور ماه سال 1385 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 3. كارشناسي مهندسی عمران در تیر ماه سال 1383 از دانشگاه محقق اردبیلی
آشنایی با زبان
انگلیسی: روان
دوره‌های تدریس شده

دوره کارشناسی و کاردانی

1- طراحی سازه های بتنی 1

2- استاتیک

3- تحلیل سازه 1

4- روشهای اجرای سازه های فلزی

5- مقررات ملی ساختمان

6- طراحی سازه های فولادی
7- روشهای اجرای ساختمانهای بتنی

دوره کارشناسی ارشد و دکتری

1- آزمایشگاه سازه

2- تحلیل غیر خطی سازه ها

3- سازه های نوین

4- دینامیک سازه 1

5- طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی

6- اجزاء محدود

7- دینامیک سازه پیشرفته


دانشجویان تحت راهنمایی
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته-استاد راهنما
نام دانشجو عنوان پایان نامه گرایش سال فارغ التحصیلی
کبری نعیم مقایسه اثر سیستمهای میراگر جرمی تنظیم شونده و سیال تنظیم شونده در عملکرد لرزه ای ساختمانهای بلند سازه 1394
نجفقلی منصور کیایی مطالعه بهینه سازی طول هسته مهاربندهای مقید در برابر کمانش و تاثیر آن بر رفتار کمانش موضعی و کلی این مهاربند زلزله 1394
هاشم امیدی محاسبه ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی مرکب با استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه 1395
ملیحه حیدری رفتار لرزه ای ساختمانهای دارای طبقات زیرزمین با لحاظ اثراندرکنش خاک- سازه سازه 1395
ابراهیم عبدی زاده کلخوران بررسی خرابی پیش رونده قابهای خمشی و مهاربندی زلزله 1395
مریم زارع آقبلاغ بررسی اثر اندرکنش خاک-فونداسیون-سازه، نوع خاک و اتصالات بر رفتار قابهای خمشی فولادی سازه 1395
رحمان فرزانه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای واگرا دارای یک تیر پیوند قائم و دو تیر پیوند قائم سازه 1396
علی قاسمی خادمی آنالیز مودال عملیاتی و تجربی در تشخیص آسیب سازه فولادی سازه 1396
سکینه قاضی جهانی تحلیل احتمالاتی لرزه ای ساختمان های دارای طبقات زیرزمین سازه 1396
ابوالفضل سلیمانی کریم کندی سنجش میرایی سازه با استفاده از آنالیز مودال تجربی سازه 1396
سمیرا شیخ کلخوران بررسی خرابی پیش رونده در اسکله های دریایی زلزله 1396
علی جعفری زمان تحلیل احتمالاتی لرزه ای دیوار برشی سوراخ شده با موقعیت متغیر سازه 1397
علی رشید جابلو قابلیت اطمینان لرزه ای پل ها با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه زلزله 1397
سعیده مومنی تحلیل احتمالاتی لرزه ای قاب های خمشی فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-فونداسیون-سازه و مدلسازی اتصالات سازه 1397
طیبه جعفری بررسی آزمایشگاهی اثر تقویت لوله های فلزی آسیب دیده بر روی ظرفیت محوریآن سازه 1398
مصطفی قلمی اثر اندرکنش خاک و سازه در سازه ای بلند دارای میراگرهای غیرفعال تحت اثر بار زلزله سازه 1399
امید بلوری عنوان پایان نامه: بررسی کاربرد مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش  در سیستم مهاربندی کمربندی و بازویی ساختمانهای بلند سازه 1399
مریم سرخانلو بررسی ارتقاء  میراگرهای لوله ای و میراگرهای مثلثی افزاینده سختی و جاذب انرژی سازه 1399
زینب صفاجو تحلیل لرزه ای ساختمانهای مجاور هم دارای طبقات زیر زمین با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک سازه سازه 1399
مینا مملوکی ارزیابی توزیع بار جانبی برای طراحی لرزه ای قابهای ساختمانی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه سازه  1400
 
 
لیست دانشجویان کارشناسی ارشد
نام دانشجو عنوان پایان نامه گرایش سال فارغ التحصیلی
مزگان بردبار ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی مرکز گرای فولادی پس کشیده سازه  
پریناز صفری ارزیابی احتمالاتی شکست لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریایی تحت زلزله های حوزه نزدیک سازه  
 
 
لیست دانشجویان دکتری
نام دانشجو عنوان پایان نامه گرایش سال فارغ التحصیلی
مریم زارع   سازه  
 
زهرا کاظمی   سازه  
 
دانشجویان تحت مشاوره
 
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته-استاد مشاور
نام دانشجو عنوان پایان نامه گرایش سال فارغ التحصیلی
لاله نوعی اقدم مطالعه عددی تاثیر نسبت ابعاد هندسی بر پدیده اسلاشینگ مخازن مستطیلی تحت تحریک زاویه دار سازه هیدرولیکی 1395
نسیم صمدی اردی اثر مشخصات زلزله در میرایی سازه یک درجه آزادی معادل با لحاظ اثر اندرکنش خاک و سازه زلزله 1396
امین آردن ارزیابی تاب آوری لرزه ای سازه های ساختمانی با استفاده از منحنیهای شکنندگی زلزله 1397
رقیه حسن زاده تحلیل دینامیکی تیر متناوب با استفاده از بسط مضاعف سازه 1397
علیرضا ساعدی مدلسازی عددی رقتار دال بتن آرمه معمولی و پیش تنیده دارای بازشو تحت اثر بارهای استاتیکی سازه 1398
 
 
 
مقالات چاپ شده
 1. بهروز عسگریان، علیرضا فیوض، علی شاکری تالار پشتی، حامد رحمن شکرگزار، 1388، بررسی رفتار دینامیکی سکوهای ثابت فلزی دریایی در حالت نصب عرشه با روش شناور سازی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی، مجله مهدسی دریا، شماره دهم.
 2. حامد رحمن شکرگزار، کبری نعیم، هوشیار ایمانی کلیه سر، 1395، مقایسه کارایی میراگرهای TMD و TLD در سازه های بلند تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور، مجله مهندسی سازه و ساخت، شماره 4
 3. حامد رحمن شکرگزار، امین قنادی اصل، هاشم امیدی، 1397، محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی، مجله مهندسی سازه و ساخت، شماره 22.  
 4. حامد رحمن شکرگزار؛ مریم زارع آقبلاغ؛ احمد علی خدایی اردبیلی، 1398، اثر مدلسازی اتصالات تیر ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط، مجله مهندسی سازه و ساخت، شمار ه 24.
 5. امین قنادی اصل، حسین اسرافیلی؛ حامد رحمن شکرگزار  عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند، مجله مهندسی سازه و ساخت، در نوبت چاپ.
 6. مریم زارع آقبلاغ، احمد علی خدایی، 1397، مقایسه­ی تاثیر نوع خاک و فونداسیون­ سطحی بر عملکرد قاب­های خمشی فولادی ویژه کوتاه مرتبه با لحاظ اندرکنش خاک سازه، مهندسی عمران مدرس، شماره 18-(6)
 7. مریم زارع آقبلاغ، حامد رحمن شکرگزار، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مدلسازی بر رفتار قاب­های خمشی فولادی ویژه، مجله مهندسي عمران و محيط زيست اميركبیر، در نوبت چاپ،
 8. علی رشید، حامد رحمن شکرگزار،  محتشم محبی، ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه‌ای پل‌های کابلی با روش شبیه‌سازی لاتین‌هایپرکیوب، مجله مهندسي عمران و محيط زيست اميركبیر، در نوبت چاپ،
 9. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, 2009, BRBF response modification factor, Journal of Constructional Steel Research, Volume 65, Issue 2
 10. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, 2012, Assessment of Seismic Confidence Level of Steel Jacket Platform with Float over Deck Systems, International Review of Civil Engineering, Vol. 3, No. 5, pp: 377-386
 11. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, 2013, A New Bracing System for Improvement of Seismic Performance of Steel Jacket Platforms with Float-Over Deck Systems, Springer, Petroleum Science, Volume 10, Issue 3, PP: 373-384
 12. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, D.shahcheraghi, H. Ghasemzadeh, 2012, Effect of SPSI on Dynamic Characteristic of Jacket Type Offshore Platforms, Journal of Coupled system Mechanics, Volume 1, Number 4 pp:381-395.
 13. Behrouz Asgarian, Vahid Aghaeidoost, Hamed Rahman Shokrgozar, 2016, Damage detection of jacket type offshore platforms using rate of signal energy using waveler packet transform, Journal of Marine Structures, Volume 45, Pages 1-21
 14. Behrouz Asgarian, Edris Salehi Golesefidi, Hamed Rahman Shokrgozar, 2016, Probabilistic seismic evaluation of buckling restrained braced frames using DCFD and PSDA methods, Earthquakes and Structures, page 1, 15
 15. Hamed Rahman Shokrgozar, Iman Mansouri, Jong Wan Hu, 2018, Comparison of seismic reliability and risk assessment for special and intermediate steel moment frames, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 22.
 16. Jong Wan Hu, Kobra Naeim, Iman Mansouri, Hamed Rahman Shokrgozar, 2019, Efficiency Of Tmds And Tlds For Low-Rise And Mid-Rise Buildings Subjected To Near-Field And Far-Field Earthquakes, Ingegneria Sismica, Vol.
 17. Hamed Rahman Shokrgozar, Maryam Zare Aghblagh, 2020, An Investigation into the Effect of Simultaneous Modelling of Soil-Foundation-Structure Interaction and Beam-Column Connections on the Seismic Responses of Steel Moment-Resisting Frames, Ingegneria Sismica, Vol.2.
 18. Jong Wan Hu, Hamed Rahman Shokrgozar, Edris Salehi Golsefidi, Iman Mansouri, 2020, Effects of Brace Configuration and Structure Height on Seismic Performance of BRBFs Based on the Collapse Fragility Analysis, Periodica Polytechnica-Civil Engineering, Published online.
 19. Kazem Shakeri, Vahid Akrami, Hamed Rahman Shokrgozar and Amin Arden, 2020, Comparing Response of Special and Intermediate Moment Frames underRepeated Earthquakes, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Structures and Buildings, Published online
 20. Hamed Rahman Shokrgozar, Vahid Akrami, Tayebeh Jafari, Naseradin Shahbazi, 2021, The effect of different retrofitting techniques on the axial load carrying capacity of damaged cylindrical shells, Structures, Volume 31, June 2021, Pages 590-601
 21. Hamed R.Shokrgozar, Behrouz Asgarian, Vahid Aghaeidoost, 2021, Experimental investigation of decomposition of signal energy for damage detection of jacket type offshore platforms, Ships and Offshore Structures, (published online)
 22. Hamed rahman shokrgozar, Mostafa Ghalami, Vahid Jahangiri, Mohamad Motamedi, 2022, Seismic Performance Comparison of Tall Buildings Equipped With Viscous, Viscoelastic, Friction, and Metallic Yielding Dampers Including the Effect of Foundation Flexibility, Ingegneria Sismica, Vol.2.
مقالات ارایه شده
 1. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Evaluation of Buckling-Restrained Braced Frames Over strength Factor, Conf. Steel and Composite Structures, London, 2007.
 2. B. Asgarian, A. Shakeri Talarposhti, H. R.Shokrgozar, Seismic Performance Evaluation of the Jacket Type Offshore Platforms through Incremental Dynamic Analysis considering Soil-Pile-Structure Interaction, Seismic Engineering International Conference, Italy, 2008.
 3. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Effect of Design Loads in Buckling Restrained Braced Frames Performance, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing China October 12-17 2008.
 4. B. Asgarian, S. Moradi & H.R. Shokrgozar, Comparative Seismic Response of Steel Braced Frames with Shape Memory Alloy Braces and Buckling Restrained Braces, 14th European Conference On Earthquake Engineering, Orhid, Republic of Macedonia, 2010.
 5. B. Asgarian, A. Fiuz A. Shakeri Talarposhti, H. R.Shokrgozar, Evaluation of the Behavior of the Jacket Type Offshore Platforms Piles using Incremental Dynamic Analysis, 14th European Conference On Earthquake Engineering, Orhid, Republic of Macedonia, 2010.
 6. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Seismic Performance Evaluation of Steel Jacket Platform with Float over Deck Systems, The 15th World Conference on Earthquake Engineering Portugal, 2012.
 7. B. Asgarian, H. R.Shokrgozar, Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform by Experimental and Numerical Investigation, The 2012 International conference on Advances in Couple System Mechanics (ACSM’12), 2012.
 8. Z. Toorang, H. Rahman Shokrgozar, N. Nayebvali, Investigation of Sea Water Intake Alternatives at Shores with Low Slope, The 15th Marine Industries Conference (MIC2013), Kish, Island, (29-31 October) 2013
 9. H. Rahman Shokrgozar,B. Asgarian,Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform by Experimental andNumerical InvestigationThe First Iranian Conference on Geotechnical Engineering,Ardabil, Iran, (2013).
 10. Hamed Rahman Shokrgozar​,  Behrouz Asgarian, 2016,  Probabilistic Seismic Assessment of Steel Jacket Platform with Float over Deck Systems, seventh international conference on Engineering Failure Analysis, leipzig, Germany
 11. بهروز عسگریان فاطمه درخشان، حامد رحمن شکرگزار، 1393، بررسی عملکرد لرزهای ساختمان های بلند با سیستم سازهای دوگانه قاب خمشی ویژه و مهاربند مقاوم در برابر کمانش، پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، تهران، اسفند ماه
 12.  حامد رحمن شکرگزار، امین قنادی اصل، مریم زارع آقبلاغ، 1394، ارزیابی ضریب رفتار قاب­های فولادی مهاربندی با استفاده از فولاد نرم ، ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، آذر ماه
 13. کبری نعیم، حامد رحمن شکرگزار، هوشیار ایمانی کله­سر، 1394،مقایسه­ی رفتار ساختمان­های دارای میراگر جرمی تنظیم­شونده تحت اثر زلزله­های حوزه نزدیک و دور، دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای، تبریز، شهریور ماه
 14. پرویز عبادی، حامد رحمن شکرگزار، مهرداد مرادی، 1393،بررسی کاربرد روش های تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی پیشرفته، سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین، سمنان، اسفندماه
 15. هوشیار ایمانی کله­سر، حامد رحمن شکرگزار، کبری نعیم، 1394، ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند با میراگرهای جرمی چندگانه­ی توزیع شده درارتفاع، سومین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی ماه
 16. حامد رحمن شکرگزار، مونا امیرعظایی، 1394، چالشهای سیستمهای صنعتی ساختمانی Lsf در طراحی پلان معماری و فضاهای داخلی، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی ماه
 17. پرویز عبادی، حامد رحمن شکرگزار، مهرداد مرادی، 1394،مطالعه موردی روشهای استاتیکی غیرخطی پیشرفته با روشهای پوش اور بهنگام شونده در تحلیل قابهای فولادی با سیستم مهاربند ضربدری، سومین کنگره بین المللی عمران،معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دی ماه
 18. حامد رحمن شکرگزار، مریم زارع آقبلاغ، احمد علی خدایی اردبیلی، 1395، اثر مدلسازی اندرکنش خاک فونداسیون سازه و اتصالات بر زمان تناوب قابهای خمشی فولادی، سومین کنفرانس بین المللی نوع آوریهای اخیر در مهندسی عمران معماری وشهر سازی، تهران، ایران.
 19. حامد رحمن شکرگزار، ملیحه حیدری، امین قلی زاد، احمد علی خدایی اردبیلی، 1395، بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه در ساختمانهای دارای طبقات زیر زمین واقع بر خاکهای سخت، سومین کنفرانس بین المللی نوع آوریهای اخیر در مهندسی عمران معماری وشهر سازی، تهران، ایران.
 20. حامد رحمن شکرگزار، هاشم امیدی، امین قنادی اصل، 1395، بررسی تاثیر ضخامت دیوار و نسبت طول دهانه به ارتفاع بر رفتار قابهای برشی مرکب فولادی، کنفرانس بین المللی عمران معماری مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، ایران.
 21. نسیم صمدی، محتشم محبی، حامد رحمن شکرگزار، 1396، ميرايي سازه يك درجه آزادي معادل با لحاظ اندركنش خاك و سازه تحت اثر زلزله هاي مختلف، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری، تهران، ایران.
 22. حامد رحمن شکرگزار، سکینه قاضی جهانی، احمدعلی خدایی اردبیلی، امین قنادی اصل، مسعود ابی ترابی، 1396  بررسی عملکرد لرزه ای سازه های دارای طبقات زیرزمین با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک- فونداسیون سازه، هشتمین کنـفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، ایران
 23. حامد رحمن شکرگزار، سعیده مومنی، مریم زارع آقبلاق، 1396، تخمین هزینه عمر در ساختمانهای فولادی قاب های خمشی ویژه با درنظر گرفتن احتمال شکست ناشی از زلزله، هشتمین کنـفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، ایران
 24. Hamed Rahman Shokrgozar, Behrouz Asgarian, 2019, System Identification of Steel Jacket Type Offshore Platforms using Vibration Test, 9th EuropeanWorkshop on Structural Health Monitoring, England, Manchester.
 25. امین آردن ، کاظم شاکری، وحید اکرمی، حامد رحمن شکرگزار، 1397، مقایسه رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی متوسط و ویژه با در نظر گرفتن اثرات زوال چرخه ای اتصالات، اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساختها، ایران، ارومیه
 26. امین آردن ، کاظم شاکری، وحید اکرمی، حامد رحمن شکرگزار، 1397، بررسی رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه تحت زلزله های متوالی با در نظر گرفتن اثرات زوال چرخه ای اتصالات ، اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساختها، ایران، ارومیه
داوری مقالات در مجلات علمی
 • مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
 • مجله سازه و ساخت
 • مجله عمران شریف
 • مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
 • Journal of Building Engineering
 • International Journal of Maritime Technology
 • Numerical Methods in Civil Engineering
 • Ocean Engineering
 • Structures
 • Earthquake Engineering and Engineering Vibration
 • Journal of Pipeline Systems - Engineering and Practice
برگشت به صفحه کارنامه علمی