اعضا - حامد رحمن شکرگزار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حامد رحمن شکرگزار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

دوره کارشناسی و کاردانی

1- طراحی سازه های بتنی 1

2- استاتیک

3- تحلیل سازه 1

4- روشهای اجرای سازه های فلزی

5- مقررات ملی ساختمان

6- طراحی سازه های فولادی
7- روشهای اجرای ساختمانهای بتنی

دوره کارشناسی ارشد و دکتری

1- آزمایشگاه سازه

2- تحلیل غیر خطی سازه ها

3- سازه های نوین

4- دینامیک سازه 1

5- طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی

6- اجزاء محدود

7- دینامیک سازه پیشرفته


:: ::