اعضا - حامد رحمن شکرگزار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حامد رحمن شکرگزار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک h_rshokrgozar@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Hamed_Rahman_Shokrgozar?ev=hdr_xprf&_sg=NMpyVyszEsEcpkAXHs8_XDibd5btALe1vglLCt2TpAK
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=hamed+rahman+shokrgozar&hl=en&oi=ao
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید 0000-0003-1521-7934
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آقای حامد رحمن شکرگزار
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::