EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - فرزاد نوبخت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرزاد نوبخت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
عنوان مقاله عنوان كنفرانس نوع همايش
اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر شهر میزبان از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مشکین شهر سومین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ملی
عوامل تاثیر گذار در گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی مشکین شهر ورزش برای همه ملی
بررسی ارتباط موفقیت و رویکرد کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی ایران بین المللی داخلی
تاثير مصرف نوشابه ورزشي زمزم ايزوتونيک بر ظرفیت بی هوازی دانشجويان پسر تربيت بدني دانشگاه محقق اردبيلي هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی بین المللی داخلی
مروري بر ايجاد و توسعه ارزش ويژه برند در صنعت ورزش رویکرد های نوین کسب و کار ملی
عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران رویکرد های نوین در کسب و کار ملی
مدل چالشهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت فوتبال کشور هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی بین المللی داخلی
سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران و ارائه مدل هشتمین همایش بین المللی بین المللی داخلی
تبیین ابعاد و ر اهکارهای بعد ورزشی دانشگاه و نشاط دانشجویی همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزش ملی
رویکرد فلسفی نسبت به تجاری سازی علوم ورزشی همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزش ملی
Sport SMEs success and entrepreneurial approach In Iran (10th international exhibition) Innovative Research Trends in Business, Information, Science, Computing, Health, Education, Tourism and Technology بین المللی خارجی
بررسی تاثیر قطع تمرین بر قدرت، استقامت و توان بی هوازی کشتی گیران نوجوان آزادکار شهر اردبیل همایش تازه های پژوهش ملی
عوامل موثر بر توسعه توریسم ورزشی همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ملی
دسته بندی خدمات ورزشی در رویدادهای ورزشی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ملی
نیازسنجی اقلام ورزشی دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی استان اردبیل از دیدگاه معلمان ورزش کسب و کار وگردشگری بین المللی داخلی
برآورد قیمت اقلام ورزشی مورد نیاز دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی استان اردبیل کسب و کار وگردشگری بین المللی داخلی
تخمین قیمت بازیکنان تیم‌های شهرستانی لیگ برتر و مقایسه آن با مبلغ قرارداد واقعی گردشگری ورزش و کسب و کار ملی
تعیین عوامل موثر بر قیمت گذاری بازیکنان تیم های پرطرفدار لیگ برتر ایران گردشگری و کسب و کار ملی
امکان سنجی فنی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی درخدمات باشگاه های ورزشی در استان اردبیل اوراسیا بین المللی داخلی
امکان سنجی مالی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی 2 اوراسیا بین المللی داخلی
امکان سنجی فنی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی اردبیل اوراسیا بین المللی داخلی
امکان سنجی مالی طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی اردبیل ... اوراسیا بین المللی داخلی
ارزیابی توریسم ورزشی ماجراجویانه و نقش آن در جذب گردشگر اوراسیا بین المللی داخلی
امکانسنجی ایجاد گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل اوراسیا بین المللی داخلی
:: ::