اعضا - علی خالق خواه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر علی خالق خواه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک kahleghkhah@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دكتر علی خالق خواه
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزش علوم تربیتی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0451-5516686
دورنگار 0451-5516686
نشانی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشاسی، علی خالق خواه
کدپستی 56199-11367
صندوق پستی 179
شهر ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر
اینجانب در اردبیل در خانواده ای مذهبی متولد شده ام. کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه خوارزمی و دکتری خود را در دانشگاه فردوسی مشهد به اتمام رسانده ام.
:: ::