اعضا - علیرضا میراولیایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا میراولیایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
انتقال حرارت پیشرفته
دینامیک سیالات محاسباتی
محاسبات عددی پیشرفته
انتقال حرارت ۱
انتقال حرارت ۲
عملیات واحد ۱
ریاضیات مهندسی
موازنه جرم و انرژی۱
مقدمه ای بر مهندسی شیمی
محاسبات عددی
معادلات دیفرانسیل
 شیمی صنعتی ۲
:: ::