اعضا - سارا دژستان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سارا دژستان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
  1. گوجه­فرنگی، تدوین­­، چاپ دوم (در دست چاپ)، مهدی بهنامیان، مهدی حسن­پور و سارا دژستان.

 

  1. بیوشیمیایی گیاهی، ترجمه (ترجمه این کتاب به پایان رسیده و مراحل تنظیم و بازخوانی را طی می­کند)، سارا دژستان و ابراهیم دورانی.
:: ::