دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل بایرامی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_bayramiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل ابوالفضل بایرامی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه ارومیه- کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس- دکترای زیست شناسی از دانشگاه میسور در گرایش سیستماتیک جانوری
آشنایی با زبان
زبان انگلیسی
علایق تحقیقاتی
تنوع زیستی، مطالعه اثرات الاینده ها روی تنوع زیستی، ژنتیک جمعیت، فیلوژنی
دوره‌های تدریس شده
جانورشناسی، اکولوژی، مبانی محیط زیست، جنین شناسی، بیوسیتماتیک جانوری
برگشت به صفحه کارنامه علمی