دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر موسی عبداله وند - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.abdollahvanduma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/mousa-abdollahvand-yajloo-54966159/
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Mousa-Abdollahvand-2
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0001-5579-423X
ارجاعات
اچ ایندکس 8
نام کامل دکتر موسی عبداله وند
آخرین رشته تحصیلى برق-مخابرات میدان و امواج
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر
وی مدرک دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و امواج را از دانشگاه تربیت مدرس  دریافت نموده اند. در حال حاضر ایشان به عنوان استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی (UMA) می باشند. دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه پلی تکنیک مادرید (UPM) در کشور اسپانیا با انجام پژوهش بر روی طراحی و ساخت آنتن های آرایه ای انعکاسی تجدیدپذیر چندلایه برای کاربردهای ماهواره ای گذراندند. علایق تحقیقاتی ایشان، تحلیل، سنتز، طراحی، شبیه سازی، ساخت و اندازه گیری انواع آنتن های مخابراتی از جمله آنتن های آرایه ای انعکاسی، آنتن های مایکرواستریپ تجدیدپذیر، متامتریالها، ساختارهای انتخابگر فرکانسی چندلایه، انواع آنتن ها و فیلترهای تجدیدپذیر برای کاربردهای ماهواره ای و فضایی می باشند. 
سوابق تحصیلی
دکترای تخصصی برق-مخابرات میدان و امواج از دانشگاه تربیت مدرس
آشنایی با زبان
1) انگلیسی
2) اسپانیولی
 
مهارت‌های حرفه‌ای
نرم افزار های MATLAB, HFSS, CST, FEKO
علایق تحقیقاتی
تحلیل، سنتز، طراحی، شبیه سازی، ساخت و اندازه گیری انواع آنتن های مخابراتی از جمله آنتن های آرایه ای انعکاسی، آنتن های مایکرواستریپ تجدیدپذیر، متامتریالها، ساختارهای انتخابگر فرکانسی چندلایه، انواع آنتن ها و فیلترهای تجدیدپذیر برای کاربردهای ماهواره ای و فضایی
دوره‌های تدریس شده
الکترومغناطیس مهندسی
ریاضی مهندسی
مدارهای الکتریکی 1 و 2
سیگنالها و سیستمها
زبان تخصصی
آنتن 1
مایکروویو 1
میدان ها و امواج
مقالات چاپ شده
1) M. Abdollahvand and et al,"Compact double-fed dual annular ring printed monopole antenna for UWB application", J. Electromagn. Waves Appl. 23, 1969–1980, 2009.
2) M. Abdollahvand, and et al," Novel modified monopole antenna with band-notch characteristic for UWB application", IEICE Electronics Express (ELEX), 7, pp. 1207–1213, 2010.
3) M. Abdollahvand, and et al"Compact dual band-notched printed monopole antenna for UWB application", IEEE ant. and wireless Propag. Lett., Vol. 9, pp. 1148-1151, 2010.
4) M. Abdollahvand, and et al," Compact band-rejection printed monopole antenna for UWB application", IEICE Electronic Express (ELEX), Vol. 8, No. 7, pp. 423-428, 2011.
5) M.N. Moghadasi, G.R. Dadashzadeh, M. Abdollahvand, Y. Zehforoosh, and B.S. Virdee, "Planar triangular monopole antenna with multioctave bandwidth", Microwave Opt. Technol. Lett. 53, PP. 10-14, 2011.
6) M. Abdollahvand, and et al "Compact ultra-wideband printed monopole antenna having frequency band-notch characteristic using defected ground structure", Microwave Opt. Technol. Lett. 53, PP. 2363-2368, 2011.
7) A. Abdollahvand, Abbas Pirhadi, Homauon Ebrahimian, and Mousa Abdollahvand" A Compact UWB Printed Antenna with Bandwidth Enhancement for In-Body Microwave Imaging Applications" Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 55, 149–157, 2014.
8) M. Abdollahvand, J. A. Encinar, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, and M. Barba, “Single-layer dual-frequency reflectarray for Ka-band antennas,” in Proc. 10th Eur. Conf. Antennas Propag., Davos, Switzerland, Apr. 2016, pp. 1–4.
9) M. Abdollahvand, J. A. Encinar, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, and J. E. Page, “Tri-band FSS for Ku/Ka bands reflector antennas,” in Proc. 10th Eur. Conf. Antennas Propag., Davos, Switzerland, Apr. 2016, pp. 1–4.
10) M. Abdollahvand , K. Forooraghi, Jose A. Encinar, Z. Atlasbaf and E. Martinez-de-Rioja," Design and fabrication of a novel single-layer Ka-band reflectarray antenna," International Journal of Microwave and Wireless Technologies, December 2019.
11) M. Abdollahvand , K. Forooraghi, Jose A. Encinar, Z. Atlasbaf and E. Martinez-de-Rioja," Design and demonstration of a tri‐band frequency selective surface for space applications in X, K, and Ka bands", Microw Opt Technol Lett., 2020, pp.1–10.
12) M. Abdollahvand , K. Forooraghi, Jose A. Encinar, Z. Atlasbaf and E. Martinez-de-Rioja," A 20/30 GHz Reflectarray Backed by FSS for Shared Aperture Ku/Ka-Band Satellite Communication Antennas", IEEE antennas and wireless propagation letters, vol. 19, no. 4, April 2020.
13) M. Abdollahvand, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, E. Martinez-de-Rioja, J. A. Encinar, A. Ebrahimi, S. Ghosh, “Reconfigurable FSS Based on PIN Diodes for Shared-Aperture X/Ka-Band Antennas”, in Proc. 15th Eur. Conf. Antennas Propag., Düsseldorf, Germany, March. 2021, pp. 1–4.
14) M. Abdollahvand, E. Martinaz de rioja, K. Forooraghi, Z. Atlasbaf, J. A. Encinar, A. Ebrahimi, S. Ghosh, “Active frequency selective surface with switchable response for satellite communications in X and Ka bands”, International journal of RF and microwave computer-aided eng., May 27, 2022
15) M. Abdollahvand, E. Martinaz de rioja, K., J. A. Encinar, K. Katoch, A. Ebrahimi, S. Ghosh, “Reconfigurable FSS with a Switchable Passband for Space Applications in X and Ka Bands”, 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP),At: Madrid, Spain.
16) M. Abdollahvand, and et al" Design and demonstration of a 2.5D frequency‐selective surface for sub‐6 GHz 5G wireless communication', Microwave and Optical Technology Lett. 2022;1–8.

 
 
داوری مقالات در مجلات علمی

1) IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
2) PIER journals
3) Applied Computational electromagnetics socity (ACES)
4) Microwave and Optical Technology letters
5) International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering

برگشت به صفحه کارنامه علمی