اعضا - موسی عبداله وند


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر موسی عبداله وند | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
وی مدرک دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و امواج را از دانشگاه تربیت مدرس  دریافت نموده اند. در حال حاضر ایشان به عنوان استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی (UMA) می باشند. دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه پلی تکنیک مادرید (UPM) در کشور اسپانیا با انجام پژوهش بر روی طراحی و ساخت آنتن های آرایه ای انعکاسی تجدیدپذیر چندلایه برای کاربردهای ماهواره ای گذراندند. علایق تحقیقاتی ایشان، تحلیل، سنتز، طراحی، شبیه سازی، ساخت و اندازه گیری انواع آنتن های مخابراتی از جمله آنتن های آرایه ای انعکاسی، آنتن های مایکرواستریپ تجدیدپذیر، متامتریالها، ساختارهای انتخابگر فرکانسی چندلایه، انواع آنتن ها و فیلترهای تجدیدپذیر برای کاربردهای ماهواره ای و فضایی می باشند. 
:: ::