اعضا - علی رضایی شریف


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی رضایی شریف | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پایان نامه های مقطع دکتری
خانم حدیث چراغیان- طراحی مداخله درمانی مبتنی بر عوامل بنیادین روانشناختی در اختلالات سایکوسوماتیک و ارزیابی اثربخشی آن. رساله دوره دکتری تخصصی رشته مشاوره در دانشگاه محقق اردبیلی
آقای رضا زیرک. طراحی و ارزیابی مدل بالندگی منابع انسانی دبیران دور دوم متوسطه اردبیل. رساله دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی.
خانم مریم نصرتی. تعیین مولفه های سلامت روان در زنان شاغل و طراحی و ارزیابی بسته آموزشی - روانی جهت ارتقاء سلامت روان آنها. رساله دوره دکتری تخصصی رشته مشاوره در دانشگاه محقق اردبیلی.
آقای شهریار درگاهی، شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی جنسی زوجین هر دو شاغل و طراحی و ارزیابی بسته آموزشی- روانی مبتنی بر غنی سازی رابطه جنسی. رساله دکتری تخصصی در رشته مشاوره
آقای آیدین صنم نژاد، مقایسه اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان هیجان مدار در صمیمیت، کیفیت و دلزدگی زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین. رساله دوره دکتری تخصصی رشته مشاوره در دانشگاه محقق اردبیلی
آقای سید محمد سیدکلان، طراحی و ارزیابی الگوی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان. دکتری تخصصی در رشته مدیریت آموزشی.
آقای قدرت الله کولایی، مدل یابی تاثیر رهبری آموزشی مدیران بر اشتیاق شغلی معلمان با میانجیگری فرهنگ مدرسه، ویژگی های شغلی و توانمندسازی، رساله دکتری تخصصی در رشته مدیریت آموزشی
آقای غفار کریمیان پور. طراحی و ارزیابی الگوی عوامل موثر بر سکون زدگی شغلی در بین معلمان ابتدایی منطقه اورامانات. ساله ردکتری تخصصی در رشته مدیریت آموزشی
خانم معصومه صفریان. طراحی و ارزیابی تناسب الگویی برای دانشگاه کارآفرین: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور.رساله دکتری تخصصی در رشته مدیریت آموزشی
آقای جواد سیفی قوزلو، آسییب شناسی مشکلات ازدواج و مقایسه اثربخشی درمان های بازسازی عاطفی و هیجان مدار بر بهزیستی روانی، بخشش و وکاهش مشکلات زنان کودک همسر متقاضی طلاق. رساله دکتری تخصصی در رشته مشاوره
آقای سلیمان احمد بوکانی، ایده، قصد و رفتار خودکشی در نوجوانان: ماهیت اقدام و تعیین اثربخشی بسته مداخله ای مبتنی بر مدل. رساله دکتری تخصصی در رشته مشاوره
آقای امین تقی پور، اثربخشی روایت درمانی با تاکید بر لحظات نوآور، بر تنظیم هیجان و تا آوری در دختران دچار خود آسیبی با و بدون قصد خودکشی. رساله دکتری تخصصی در رشته مشاوره

 
:: ::