EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - علی رضایی شریف


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی رضایی شریف | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
 1. خانم نرگس امام قلي زاده، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي خودكارآمدي و خودكنترلي در كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات.
 2. آقاي توحید حق گوی، بررسي اثربخشي بازی درمانی در کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات.
 3. آقای جواد کریمی، مقایسه سبک های هویت و کمال گرایی در افراد دارای مصرف مواد اپیوم و افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات.
 4. خانم زهرا حواسی، رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای انگیزشی با پیوند به مدرسه در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.
 5. آقای رضا بابایی، مقایسه الگوهای تدریس و صلاحیت حرفه ای در بین معلمان فارغ التحصیل از مراکز تعلیم تربیت و سایر. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.
 6. خانم فاطمه زادخوست، بررسي تأثير برنامه‌ي آموزش فلسفه براي كودكان در پرورش مهارت های ارتباطی و تفكر انتقادي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی.
 7. آقای بهمن چارکداری، رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای انگیزشی با پیوند به مدرسه در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.
 8. خانم سیده سمیه جعفری، مقایسه سرسختی روانشناختی و جهت گیری مذهبی در معتادان گمنام و معتادان مراکز سرپایی، پایان نامه کارشناسی ارشد توانبخشی.
 9. خانم رقیه قربان نژاد؛ بررسی تفکر انتقادی و پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.
 10. خانم زهرا هاشمی، تاثیر یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو در یادگیری خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی.
 11. خانم مریم شهادتی ملکی، اثر بخشی زوج درمانی شناختی ـ رفتاری و مصاحبه ژنوگرامی بر باورهای غیرمنطقی و الگوهای ارتباطی زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.
 12. آقای عبدالله کريمي، اثربخشی رویکرد بازسازی شناختی بر باورهای غیرمنطقی و ناامیدی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی
 13. خانم مریم رضا زاده مهرجو، رابطه سبکهای تفکر، سبک های دلبستگی و جو عاطفی خانواده با هویت تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
 14. خانم طاهره ملک پور، بررسی عوامل موثر بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره تحصیلی
 15. خانم حمیرا احمدی، بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیم و سبک های تفکر با اهداف تکلیف در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
 16. آقای کیوان کمانگر، بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با سازگاری تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مریوان. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
 17. آقای محمد رضا ابراهیم خانی، رابطه تدریس تحولی معلمان با باورهای خودکارآمدی و یادگیری خود تنظیم دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
 18. آقای علی حسین زاده، بررسی مقایسه ای کیفیت عملکرد، ارتباطات و انسجام خانواده بین خانواده های دانش آموزان کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
 19. آقای قاسم مهتاب، نقش مشاوره در پیشگیری و کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده در شهر اردبیل. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 20. خانم فرشته سرخوشی خیاوی. مقایسه سبک های اسنادی، راهبردهای مقابله با استرس و منبع کنترل در افراد مصرف کننده و غیر مصرف کننده اپیوئید و آمفتامین. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 21. خانم معصومه متین. اثربخشی گروه درمانی شناختی –رفتاری (CBT) توام با متادون (MMT) بر نگرش به اعتیاد، تکانشوری، پذیرش طرح درمان در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهر اردبیل. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 22. آقای صمد احدی فرکوش، طراحی و ساخت دستگاه سنجش شتاب و جهت حرکت تیک و سنجش اثربخشی آن در کاهش تیک های حرکتی. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 23. خانم فینا جهانگیری. شناسایی عوامل موثر در فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 24. آقای مهدی برزگر کلور. بررسی اثزبخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مضطرب. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
 25. آقای ابراهیم محمدی. بررسی رابطه معیارهای عملکردی و غیر عملکردی سیستم پاداش با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو). پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی.
 26. آقای سیدابوالفضل سیدنژادبناب. بررسی رابطه آموزش همگانی آسیب های اجتماعی با کاهش ناهنجاری های اجتماعی دانش آموزان متوسطه ناحیه 3 تبریز از دیدگاه مدیران. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی.
 27. آقای حسین پروین. مقايسه مهارتهاي نظارت و راهنمايي مديران داراي مدرك مديريت آموزشي با ساير مديران از نظر معلمان كليه مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان خداآفرين. پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی.
 28. آقای امیرحسین فقیهی. بررسي تاثير كاربست فن آوري اطلاعات بر عملكرد مديران ادارات ورزش وجوانان استان آذربايجان شرقي. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی.
 29. خانم سمیه دفتری خطبه‌سرا. رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های زندگی با بی‌توجهی به کودکان و نوجوانان در دانش‌آموزان. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 30. خانم فاطمه نجف وند دریکوند. رابطه ویژگی های شخصیتی و خود مدیریتی با توانایی سازگاری شغلی در کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی
 31. خانم مهدیه رئیس زاده. اعتباریابی مقیاس توانایی سازگاری شغلی (CAAS) و رابطه آن با هوشهای چندگانه دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی
 32. خانم زینب بدل پور. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تعارض پس از طلاق از دید فرزندان و رابطه آن با سازگاری فرزندان این والدین پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
 33. خانم فاطمه رجب پور نیکنام. اعتبار یابی مقیاس صلاحیت چند فرهنگی در مشاوران مدرسه و رابطه آن با هوش فرهنگی و رضایت شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
 34. آقای قربان علی جمال زاده. نقش سازش شغلی و خلاقیت سازمانی در جامعه پذیری سازمانی. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی.
 35. آقای محمد بلال حبشی. مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی، تدریس اعضای تیم و روش سنتی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی
 36. خانم زیور عسگری. بررسی سطح دانش و تسلط بر فنون مشاوره مدرسه در مشاوران مدرسه و رابطه آن با اختلالات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
 37. هانا میرانی سقزی. رابطه سبک های تفکر و باورهای خودکارآمدی با کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دور دوم شهرستان سقز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
 38. آقای ابراهیم ابراهیمی. نیاز سنجی آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی.
 39. خانم فهیمه ظهرابی. بررسی برابری فرصت های آموزشی در دوره دوم متوسطه در بین مناطق آموزشی استان لرستان. پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی.
 40. آقای یوسف محمد پور. بررسی مقایسه ای سواد خواندن با استفاده از روش های تدریس مشارکتی همیاری و سنتی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی
 41. خانم زینب مظاهری. رابطه مدیریت زمانو خودکارامدی شغلی کارکنان با توانمندسازی کارکنان آموزشگاه علوی شیراز. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی.
 42. خانم معصومه پیرقلی کیوی. بررسی رابطه بین هوش اجتماعی، خودکارآمدی با سبک حل مساله به شیوه خلاق در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
 43. آقای عباس رشیدی فر. ارزیابی برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) از دیدگاه دبیران علوم تجربی شهرستان مرند بر اساس الگوی فرانسیس کلاین در سالتحصیلی 95-1394. کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی.
 44. آقای حسین خدابنده ‏لو. رابطه‏ ی کیفیت زندگی در مدرسه و جوّ کلاس با فرسودگی تحصیلی دانش ‏آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه
 45. زهرا مرادی. بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و راهبردهای مطالعه و یادگیری با یادگیری خودراهبر در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 46. زهرا بیرانوند. اثربخشی مهارتهای مثبت اندیشی بر هیجان یادگیری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دور اول متوسطه شهر خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 47. جعفر وحیدی مبارک آباد. بررسی رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی با کارآفرینی
 48. جواد جباری. رابطه مدیریت کلاس و تدریس تحول آفرین معلم با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 49. خانم زینب دوستدار. بررسی میزان دانش و آگاهی معلمان مقطع ابتدایی از اختلالات یادگیری در دانش آموزان شهر اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 50. آقای عسگر فرزانه. مقایسه اثربخشی رویکرد زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیاکتیکی بر دل زدگی زناشویی، کیفیت زناشویی، صمیمیت و باورهای ارتباطی در زوجین نتقاضی طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده
 51. خانم منیجه هاشمی مهر. مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی، انفرادی و تلفیقی بر کاهش مشکلات یادگیری و افزایش عمق یادگیری در دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 52. آقای حسین پناهی. پیش بینی هویت یابی حرفه ای در دانشجویان رشته مشاوره بر اساس تجارب مشترک تحقیقاتی و حرفه ای با اساتید و مشاوران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه
 53. آقای علی جوانبخت. مقایسه سبک های دلبستگی، ارتباط با مدرسه، معلم و خانواده در دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی در شهر اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه
  خانم مریم اصغر زاده. کاربرد پنجمین نسخه آزمون هوش وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه
  آقای سجاد مجرد مغانلو. بررسی عوامل موثر بر ارتقا انگیزش شغلی معلمان روستایی شهرستان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  خانم فاطمه فرزین. رابطه هویت یابی حرفه ای و روابط بین حرفه ای با سکون زدگی شغلی در معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی
  خانم سیده زینب مظلومی. تاثیر مشاوره رفتاری متقارن در افزایش پیوند با مدرسه در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه
  آقای محمود محمد رازی. اعتبارسنجی پرسشنامه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر و رابطه آن با مقیاس هوشهای چندگانه گاردنر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه
  آقای سعید محرمی. تاثیر آموزش خودکنترلی بر مهارتهای اجتماعی و پیوند با مدرسه در دانش آموزان دور دوم متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه.
  آقای امید جمالی. مقایسه مشکلات هیجانی، رفتاری و اجتماعی در فرزندان زوجین پرتعارض و کم تعارض شهر اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  خانم حمیده مفتاحی نیری. نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین هیجان تحصیلی و اهداف پیشرفت با اهمال کاری دانش آموزان. کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  خانم زهرا افندی زاده. نقش واسطه ای تدریس تحول آفرین بر هیجان تحصیلی و  اهمال کاری در پیوند دانش آموزان با مدرسه. کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  آقای غلام رضا آقاقلی زاده رزی. تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در بهبود عملکرد شناختی و فراشناختی کودکان دارای دارای نقص توجه (ADHD). کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  آقای میثم محرمی. تدوین و اثربخشی بازیهای حسی و حرکتی بر بهبود حافظه فعال، مهارتهای شناختی و عملکرد شناختی دانش آموزان نارساخوان و نارسا نویس. کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  خانم سلماز خدایی الماس. اثربخشی تدریس معکوس بر انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان. کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
  خانم مونا زیارلارمی. بررسی انتقال های بین نسلی از والددین به فرزندان: وابستگی، تمایز یافتگی ، اسطوره ها و رابطه والدینی. کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده.
:: ::