اعضا - ارسطو یاری حصار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ارسطو یاری حصار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_yari@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل ارسطو یاری حصار
آخرین رشته تحصیلى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::