اعضا - اکبر مهدیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر مهدیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad; 2021; Surface modification of ilmenite and its accompanied gangue minerals by thermal pretreatment: application in flotation process, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 31, pp. 2836-2851, (ISI). 
 2. Hamed Gholami, Bahram Rezai, Akbar Mehdilo, Ahmad Hassanzadeh, Mohammadreza Yarahmadi; 2020; Effect of microwave system location on floatability of chalcopyrite and pyrite in a copper ore processing circuit, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 56(3), 2020, 432-448 (ISI). 
 3. Hamed Gholami, Bahram Rezai, Ahmad Hassanzadeh, Akbar Mehdilo, and Mohammadreza Yarahmadi; 2020; Effect of microwave pretreatment on grinding and flotation kinetics of copper complex ore, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, https://doi.org/10.1007/s12613-020-2106-0 (ISI).
 
 1. Hamed Gholami, Bahram Rezai, Ahmad Hassanzadeh, Akbar Mehdilo & Majid Behjat Jabbari; 2020; The effect of microwave’s location in a comminution circuit on improving grindability of a porphyry copper deposit, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (ISI).
 
 1. O. Salmani, M. Irannajad, A. Mehdilo; 2019; Reagent adsorption on modified mineral surfaces: isotherm, kinetic and thermodynamic aspects, Journal of Molecular Liquids, 291 (2019) 111311 (ISI).
 
 1. O. Salmani, M. Irannajad, A. Mehdilo; 2019; Effect of surface dissolution on kinetic parameters in flotation of ilmenite from different gangue minerals, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 29, pp. 2615-2626 (ISI).
 
 1. O. Salmani, M. Irannajad, A. Mehdilo; 2019; Effect of surface dissolution by oxalic acid on flotation behavior of minerals, J MATER RES TECHNOL. 2019;8(2):2336–2349 (ISI).
 
 1. S. Rahimi; M. Irannajad; A. Mehdilo; Effects of sodium carbonate and calcium chloride on the calcite depression in the cationic flotation of pyrolusite, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 27(2017) 1831−1840 (ISI).
 
 1. P. Semsari, M. Irannajad, A. Mehdilo; 2017; Effect of acid surface dissolution pretreatment on selective flotation of ilmenite from olivine and pyroxene, International Journal of Mineral processing, 167 (2017) 49–60 (ISI).
 
 1. S. Rahimi; M. Irannajad; A. Mehdilo; 2017; Comparative studies of two cationic collectors in the flotation of pyrolusite and calcite, International Journal of Mineral Processing, 167 (2017) 103–112 (ISI).
 
 1. O. Salmani, M. Irannajad, A. Mehdilo; 2017; Microwave irradiation consequences on chemical reagent consumption in ilmenite flotation; Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy (TPEE) 51, pp. 93-105. (ISI)
 
 1. M. Refahizadeh, P. Parvin, K. Silakhori, S.Z. Mortazavi, A. Mehdilo; 2017; Fabrication of self-ruled micro grating on CR-39 using ArF laser-induced rippling; Laser Physics 27(6), pp. 1-6. (ISI)
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad; 2016, Comparison of microwave irradiation and oxidation roasting as pretreatment methods for modification of ilmenite physicochemical properties, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 33, pp. 59-72.  (ISI)
 
 1. P. Semsari, M. Irannajad, A. Mehdilo; 2016, Surface properties modification of ilmenite by superficial dissolution method, Minerals Engineering 96, pp. 160-167. (ISI)
 
 
 1.  A. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai; 2015, Effect of crystal chemistry and surface properties on ilmenite flotation behavior, International Journal of Mineral processing 137, pp. 71-81. (ISI)
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai; 2015, Chemical and mineralogical composition of ilmenite: Effects on physical and surface properties, Minerals Engineering 50, pp. 64−76. (ISI)
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai; 2015, Applied mineralogical characterization of ilmenite from Kahnuj placer deposit, Southern Iran, Periodico di Mineralogia 84(2), pp. 289-302 (ISI).
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad; 2015, Evaluation of Pyrolusite Flotation Behavior Using a Cationic Collector, Journal of Mining Mcience 50(5), pp. 982-993 (ISI)
 
 1. M. Refahizadeh, A. Majdabadi, P. Parvin, K. Silakhori, S.Z. Mortazavi, A. Mehdilo and P. Aghaii, 2015,Angular dependence of ArF laser induced self-aligning microstructures on CR39”, Optical Materials Express, 5 (7), pp. 1543-1549. (ISI)
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai; 2014, Effect of oxidation roasting on ilmenite flotation, Physicochem. Probl. Miner. Process. 50(2), pp. 493−505. (ISI)
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad, H. Zarei; 2014; Smithsonite flotation from zinc oxide ore using alkyl amine acetate collectors; Separation Science and Technology, 49, pp. 445–457. (ISI)
 
 1. M. Irannajad, A. Mehdilo, O. Salmani; 2014; Influence of microwave irradiation on ilmenite flotation behavior in the presence of different gangue minerals; Separation and Purification Technology, 132, pp. 401-412. (ISI)
 
 1. P. Parvin, M. Refahizadeh, S.Z. Mortazavi, K. Silakhori, A. Mehdilo, P. Aghaii; 2014; Regular self-microstructuring on CR39 using high UV laser dose; Applied Surface Science, 292 , pp. 247– 255. (ISI)
 
 1. O. Salmani, A. Mehdilo, M. Irannajad; 2014; Influence of microwave irradiation on ilmenite surface properties, Applied surface science, 311, pp. 27-32. (ISI). 
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad, B. Rezai; 2013; Effect of chemical composition and crystal chemistry on the zeta potential of ilmenite, Colloids and Surfaces A- Physicochemical and Engineering Aspects, 428, pp. 111-119. (ISI)
 
 1. A. Mehdilo, M. Irannajad, M. R. Hojjati-rad; 2013; Characterization and beneficiation of Iranian low-grade manganese ore; Physicochem. Probl. Miner. Process, 49 (2), pp.725-741. (ISI)

27.A. Mehdilo and M. Irannajad, 2013, Effects of mineralogical and textural characteristics of ilmenite concentrate on synthetic rutile production; Arabian Journal of Geosciences, 6, pp. 3865–3876. (ISI)

28.A. Mehdilo, H. Zarei, M. Irannajad, H. Arjmandfar; 2012; Flotation of zinc oxide ores by cationic and mixed collectors, Minerals Engineering, 36-38, pp.331-334. (ISI)

29.A. Mehdilo, M. Irannajad, H. Zarei; 2012, Flotation of zinc oxide ore using cationic and cationic-anionic mixed collectors, Physicochem. Probl. Miner. Process. 49(1), pp. 145-156. (ISI)

30.A. Mehdilo and M. Irannajad; 2012; Iron removing from titanium slag for synthetic rutile, Physicochem. Probl. Miner. Process. 48(2), pp. 425-439. (ISI)

31.A. Mehdilo and M. Irannajad; 2010; Applied mineralogical studies on iranian hard rock titanium deposit, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, 9(3), pp.247-262.

:: ::